Gwasanaeth poblogaidd 'Ceisio a Chasglu' llyfrau llyfrgell yn benthyg mwy na 3.5k o lyfrau ers ei lansio

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Mae gwasanaeth ‘Ceisio a Chasglu’ Llyfrgelloedd Torfaen wedi bod yn boblogaidd ers ei lansio ddechrau mis Mehefin, gyda bron i 4,000 o lyfrau nawr wedi eu benthyg, a mwy na 350 o slotiau casglu wedi eu dyrannu ledled y fwrdeistref i gwsmeriaid hapus.

Dyma’r hyn a oedd gan rai o gwsmeriaid y llyfrgell i’w ddweud:
“Syniad gwych i allu archebu llyfrau llyfrgell fel hyn”
“Rwyf mor falch bod y gwasanaeth hwn ar gael nawr; rwyf wedi bod ar y rhestr warchod ers mis Mawrth”
“Rwyf wrth fy modd yn darllen y llyfrau i’r mab – roedd yn ddetholiad gwych.”

Mae’r newyddion da yn parhau gan fod gan y gwasanaeth nawr ystod ehangach o stoc newydd sbon i’w gynnig i gwsmeriaid y llyfrgell, o’r ffuglen diweddaraf a llyfrau ffeithiol i oedolion i amrywiol deitlau newydd i blant o bob oedran. Ni fu erioed amser gwell i ddefnyddio’r gwasanaeth ‘Ceisio a Chasglu’ felly cysylltwch heddiw ar 01633 647676 neu Cwmbran.library@torfaen.gov.uk.

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden,aelod gweithredol ar gyfer yr economi, sgiliau ac adfywio: “Rydym yn falch iawn bod cymaint o drigolion yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell newydd, a hoffem annog mwy o drigolion i roi cynnig ar y gwasanaeth newydd.

“Mae’r system bwcio newydd yn gweithio’n dda, ac rydym yn gobeithio bod pawb sy’n defnyddio’r gwasanaeth newydd yn hapus. Mae darllen yn ffordd wych o ddysgu pethau newydd, neu i ddianc i fyd arall. Beth bynnag yw eich hoedran, mae llawer o fanteision i ddarllen.”

Wrth gysylltu â’r llyfrgell i ofyn am eitemau, rhowch yr wybodaeth ganlynol:

  • rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch rhif ffôn
  • eich ceisiadau/dymuniadau llyfrau. Gallai hyn fod yn ddetholiad o hoff awduron/genres neu deitlau llyfrau penodol

Eisiau defnyddio’r gwasanaeth ond ddim yn aelod o’r llyfrgell eto? Gallwch ymuno â’r gwasanaeth llyfrgell heddiw drwy fynd i www.torfaen.gov.uk/cy/Libraries/Libraries-howtojoin/How-do-I-join.aspx

Rydym yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau’r perygl o groes-heintiad trwy ddodi’r holl lyfrau mewn cwarantîn am 72 awr cyn eu dosbarthu.

Wrth ymweld â’r llyfrgell, cadwch at y rheolau pellter cymdeithasol, a dim ond mynd yno pan fydd gennych slot amser. I leihau cysylltiad, bydd eich llyfrau yn barod i chi ar lawr gwaelod y llyfrgell. Peidiwch ag anghofio dod â bag i fynd a’r llyfrau gartref gyda chi.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/09/2020 Nôl i’r Brig