Gall faniau ac ôl-gerbydau archebu slot amser nawr i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Ar ôl cyflwyno’r system ar gyfer bwcio yn y Ganolfan Ailgylchu rydym yn falch o fedru cyhoeddi y bydd faniau ac ôl-gerbydau yn gallu ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd o 13eg Gorffennaf ymlaen, pob dydd rhwng 1.30pm-3.30pm.

Mae’r rheolau ar gyfer faniau ac ôl-gerbydau yr un peth ac yn syml; os nad ydych chi wedi bwcio slot, ni fyddwch yn cael dod i’r safle.  Rydym am wneud yn siŵr fod pawb sydd angen ymweld â’r safle yn gallu gwneud, a bydd hyn yn digwydd dim ond os yw pawb yn dilyn y rheolau.

Bydd system rheoli traffig ar waith gan ddefnyddio goleuadau traffig i alluogi traffig i lifo’n ddiogel.

Ni fydd yn staff yn goddef camdriniaeth a dyma pam rydym yn parhau i weithio gyda’r tîm Diogelwch Cymunedol a Heddlu Gwent. Os byddwch yn ymddwyn yn sarhaus yna byddwn yn gofyn i chi adael y ciw/safle ac efallai byddwch yn cael eich arestio. Mae diogelwch pawb sy’n gweithio yn y safle ac yn ymweld o’r pwys mwyaf, felly, byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda.

Er mwyn lleihau’r amser yr ydych yn treulio yn y Ganolfan Ailgylchu, didolwch eich gwastraff cyn gadael gartref, ac os oes symptomau COVID19 gan unrhyw un yn eich cartref, neu os ydyn nhw’n cysgodi, peidiwch ag ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu.

Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol wrth ymweld, ac ewch â’ch menig eich hun neu ddiheintydd dwylo gyda chi gan na fydd peth ar gael ar y safle.  Ni fydd staff  yn gallu eich helpu i ddadlwytho’ch cerbyd chwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Hoffem ddiolch eto i drigolion am eu hamynedd.  Mae’r system newydd yn y Ganolfan Ailgylchu yn gweithio’n dda a dyma pam y gallwn gynnig lle nawr i’r rheiny sydd â faniau neu ôl-gerbydau.

“Yn wahanol i’r system bwcio ceir, gall trigolion â faniau/ôl-gerbydau archebu slot amser dim ond trwy ffonio Galw Torfaen. Mae hyn oherwydd bod angen prynu trwydded fan hefyd. Rhaid bwcio hyd at 7 diwrnod o flaen llaw felly os oes gennych ddyddiad penodol mewn golwg, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cynllunio pryd i archebu lle. Mae amserau’n cael eu bwcio ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.”

Bydd y safle ar agor 7 diwrnod yr wythnos a bydd slotiau hanner awr i faniau ac ôl-gerbydau rhwng 1:30pm – 3:30pm.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/07/2020 Nôl i’r Brig