"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020
90175906_10222097906661558_1238579258616446976_n

Mae ymgyrch yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru i annog pobl i gysylltu gyda’r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustra a niwed.

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru wedi gweld gostyngiad mewn atgyfeiriadau i’r gwasanaeth ers y cyfnod clo. Nid yw camdriniaeth, esgeulustra a niwed wedi stopio ond mae’r cyfle i sylwi ar yr arwyddion wedi gostwng gan fod mynediad i leoliadau gofal plant, ysgolion a sefyllfaoedd cymdeithasol wedi ei gyfyngu.

Mae nawr yn bwysicach nag erioed ein bod yn gofalu am ein gilydd ac annog pobl i gysylltu gyda’r gwasanaethau cymdeithasol lleol neu ffonio 101 os ydynt yn poeni y gall rhywun fod mewn perygl.

Meddai Keith Rutherford, Prif Swyddog ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Thai yn Nhorfaen: “Mae’r gwasanaethau cymdeithasol ar agor ac yn barod i helpu o yw pobl yn pryderu bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog angen cymorth.

“Er ein bod wedi ceisio cadw mewn cysylltiad â phobl a oedd eisoes yn hysbys i ni cyn y cyfnod clo, mae perygl bod camdriniaeth, esgeulustra neu niwed yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig neu hyd yn oed yn gwaethygu oherwydd y pandemig.

“Buaswn yn annog pawb sy’n poeni i alw’r gwasanaethau cymdeithasol. Gall fod yn benderfyniad anodd ond yn un a allai helpu achub rhywun rhag dioddef camdriniaeth, esgeulustra neu niwed. Gallwch hefyd ffonio 101 neu, mewn argyfwng, 999.

“Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mater i bob un ohonom yw gofalu am ein gilydd – gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel.”

Ewch i wefan Cadw Pobl yn Ddiogel yn https://llyw.cymru/iach-a-diogel/cadw-pobl-yn-ddiogel i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau cymdeithasol lleol a sut i fynegi eich pryderon. Os yw eich galwad yn un frys ffoniwch 101 neu, mewn argyfwng ffoniwch 999.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw plant, pobl ifanc ac oedolion yn ddiogel.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/07/2020 Nôl i’r Brig