Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Gyda stondin yn adeilad rhestredig Gradd II y farchnad yng nghalon Tref Pont-y-pŵl, byddai’r cyfle hwn yn addas i rywun sy’n edrych tuag at ddechrau eu busnes eu hunain yn gwerthu a dosbarthu papurau newydd i’r gymuned leol, yn ogystal â chylchgronau a losin.

Mae lleoliad y stondin yn y Farchnad Dan Do yn rhoi mynediad ar wahân, gan ganiatáu i chi agor yn gynnar ar gyfer cyflenwadau a chwsmeriaid.  Rydym yn cynnig rhent wythnosol rhesymol, gyda’r chwe mis cyntaf fel masnachwr ar brawf, gyda gostyngiad o hyd at 30% ar y rhent.  Mae hyn yn rhoi cyfle i chi roi prawf ar y farchnad a chynyddu nifer eich cwsmeriaid.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl trwy e-bost: pontypoolmarketmanager@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 742757.

tact Pontypool Indoor Market Manager via email: pontypoolmarketmanager@torfaen.gov.uk or call 01495 742757.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/07/2020 Nôl i’r Brig