Casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau yr wythnos nesaf

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf, bydd casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau.

Mae taliad o £29 am bob casgliad am hyd at dair eitem ac mae tâl o £7 yr eitem am unrhyw eitemau ychwanegol.

Rhaid gosod pob eitem wrth ymyl y ffordd i’w casglu cyn i’r staff sy’n casglu gyrraedd, ac oherwydd Covid-19, wedi eu diheintio os yw’n bosibl. Yn anffodus, ar hyn o bryd, ni allwn gynnig casgliadau â chymorth sy’n golygu na fyddwn ni’n dod i mewn i’ch cartref i gasglu unrhyw eitemau swmpus.  Os oes unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau Covid-19, peidiwch â bwcio amser casglu tan fydd eich aelwyd yn rhydd o symptomau.

Er ein bod yn deall y byddwch efallai am gynorthwyo’r criw i gael eitemau i’r fan, gofynnwn i chi beidio â gwneud hyn ar yr adeg hon. Cadwch i ffwrdd o’n staff tra’u bod yn ymgymryd â’r casgliadau. Mae hyn er mwyn eich diogelu chi a’n staff rhag Covid-19.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym yn hynod o falch o fedru dweud wrth drigolion bod ein gwasanaeth poblogaidd o gasglu eitemau swmpus yn mynd i ddychwelyd yr wythnos nesaf.

“Gobeithiwn, trwy ailddechrau’r gwasanaeth casglu eitemau swmpus, bydd trigolion sydd wedi bod yn cadw eitemau swmpus yn gallu cael gwared arnyn nhw o’r diwedd.

“Rydym yn deall trigolion wedi gweld eisiau’r gwasanaeth, ond oherwydd Covid-19 cafodd nifer o staff eu trosglwyddo i wasanaethau eraill i sicrhau fod gwasanaethau hanfodol yn gallu parhau. Felly, hoffwn ddiolch i drigolion am eu hamynedd ar hyn o bryd.”

I wybod pa eitemau sy’n gallu cael eu casglu, ac i weld Cwestiynau Cyffredin gwastraff swmpus ewch i https://bit.ly/bulkywaste1

Bwciwch gasgliad trwy ffonio Galw Torfaen ar 01495 762200

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 01/07/2020 Nôl i’r Brig