Digwyddiad Gwybodaeth Tanffordd Pentre' Uchaf

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Dyddiad: Dydd Iau 23 Ionawr 2020
Amser: 3pm-7pm
Lleoliad: Ysgol Gynradd Maendy

Mae’r cyngor a phartneriaid yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Iau 23 Ionawr 2020 yn Ysgol Gynradd Maendy, rhwng 3pm a  7pm i roi gwybod i drigolion am newidiadau arfaethedig i’r llwybr i gerddwyr rhwng Pentre’ Uchaf a Chanol Tref Cwmbrân.

Bydd staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau, sgwrsio â thrigolion am daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal, a chasglu syniadau ynghylch sut i wneud yr ardal yn lle gwell i fyw.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2020 Nôl i’r Brig