Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13 Ionawr 2020

Bydd Llais Busnes Torfaen yn dechrau ar ddigwyddiadau 2020 gyda noson recriwtio aelodau. Bydd y noson yn agored i aelodau cyfredol sydd am adnewyddu eu haelodaeth yn ogystal â busnesau sydd am ymuno ag un o glybiau rhwydweithio mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal am y tro cyntaf.  Bydd y digwyddiad am ddim yma’n cynnig digon o gyfleoedd ar gyfer rhwydweithio dros ginio ar ddydd Iau 30ain Ionawr ym mwyty Pysgod a Sglodion Page’s, Cwmbrân. Mae’n hanfodol bwcio lle. Danfonwch e-bost at info@southwalesbusiness.co.uk

Dywedodd Cadeirydd Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus, Rheolwr yn y cwmni cyfreithiol Everett, Tomlin Lloyd & Pratt: “Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous yn Llais Busnes Torfaen ac rydw i’n annog unrhyw fusnes sydd naill ai am adnewyddu aelodaeth neu ymuno, i archebu lle cyn gynted â phosibl. Bydd hwn yn ddigwyddiad poblogaidd, hamddenol a phleserus.”

Mae Llais Busnes Torfaen yn croesawu busnesau o bob math, gan gynnwys rhai sy’n dechrau a busnesau sefydledig ar draws nifer o sectorau. Gall fusnesau ymuno am ddim ond £48.00 am flwyddyn sy’n cynnwys dau le ym mhob un o’r digwyddiadau chwarterol. Mae’r rhain fel arfer yn cynnwys rhwydweithio, lluniaeth a siaradwyr gwadd.

Ewch i www.southwalesbusiness.co.uk am wybodaeth bellach ac i  ymuno.

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 13/01/2020 Nôl i’r Brig