Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5 Chwefror 2020
Community Food Fund poster

Mae CREATE, Rhaglen Datblygu Gwledig Torfaen a ariennir gan yr UE, yn gwahodd grwpiau a mentrau cymunedol i ddatblygu prosiectau newydd ac arloesol sy’n gysylltiedig â bwyd. Nod y prosiect yw helpu i leihau tlodi bwyd yn Nhorfaen a chreu manteision cymdeithasol ac economaidd i wardiau gwledig.

Gall grwpiau wneud cais am hyd at 10K o gyllid refeniw ar gyfer prosiectau sy’n medru dangos eu bod yn diwallu un o’r meini prawf a ganlyn:

  • Gwella mynediad i fwyd maethol a fforddiadwy
  • Dysgu pobl ifanc a theuluoedd i ddatblygu sgiliau sy’n gysylltiedig â bwyd
  • Gwella gwybodaeth am fwyd maethol sy’n fforddiadwy
  • Cysylltu pobl o bob oedran drwy goginio, tyfu a bwyta
  • Rhannu sgiliau a gwybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am y grant hwn neu i dderbyn ffurflen gais, cysylltwch â Tracey Marsh ar 01495 742336/766239 neu e-bostiwch tracey.marsh@torfaen.gov.uk

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/02/2020 Nôl i’r Brig