Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau yn Nhorfaen am eu llwyddiant

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24 Chwefror 2020
IMG_0496 Group pic

Mae nifer o fusnesau a gweithwyr proffesiynol unigol yn Nhorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol 2019, drwy ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol, agor busnes newydd neu gyfrannu at fywyd yn Nhorfaen wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen.

Estynnwyd llongyfarchiadau lu i arweinwyr busnes ar draws ystod amrywiol iawn o sectorau gan gynnwys gwasanaethau ariannol a busnes, gweithgynhyrchu, TG / Digidol a bwyd am eu llwyddiannau, yn ystod cinio rhwydweithio anffurfiol a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Llantarnam, Cwmbrân ddydd Mercher 12 Chwefror.

Wrth annerch y gynulleidfa yn y digwyddiad, diolchodd y Cynghorydd Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen iddynt am eu cyfraniad at fywydau pobl leol a'r economi leol, gan ddweud “Mae'n wych bod busnesau yn Nhorfaen a gweithwyr proffesiynol unigol yn eu maes, ar draws y fwrdeistref yn cael eu cydnabod am eu gwaith caled a'u sgiliau trwy dderbyn gwobrau o’r fath. Mae hefyd yn bleser pur cwrdd â chwmnïau o Dorfaen heddiw sydd wedi cymryd camau sylweddol yn eu busnes trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Dymunaf 2020 llwyddiannus a llewyrchus iawn i bob busnes yn y fwrdeistref."

 

Diwygiwyd Diwethaf: 24/02/2020 Nôl i’r Brig