Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24 Chwefror 2020
SpringBoard External

O fewn ychydig funudau yn y car o draffordd yr M4 yn ne-ddwyrain Cymru, mae Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân wedi bod yn gartref i fusnesau newydd technoleg uchel, twf uchel ers 2006.

Yn ddiweddar, mae’r ganolfan wedi croesawu nifer o denantiaid newydd gan gynnwys cwmni ymgynghorol technoleg Arthurly; arbenigwyr band eang i gymunedau gwledig, Broadway; a darparwr meddalwedd pwynt gwerthu electronig a rheoli lletygarwch, Newbridge Software, cwmni sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, ac sydd wedi symud o Drefforest.

Meddai Stephen Carwardine, Rheolwr Gweithrediadau gyda Newbridge Software, “Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym nid yn unig wedi ehangu ein tîm ond mae ein sylfaen cleientiaid wedi ehangu hefyd i gynnwys Cymru a gweddill y DU, gan gynnwys busnesau lletygarwch a thwristiaeth annibynnol yng ngorllewin y wlad. Mae ein cartref newydd, Springboard, yn lleoliad delfrydol i ni feithrin y tîm a seilwaith y busnes, ynghyd â datblygu ein hatebion meddalwedd ymhellach. Mae’r lleoliad yn rhoi mynediad hawdd iawn i’r prif lwybrau teithio.”

Sefydlodd preswylydd o Dorfaen Stuart Arthur, ar ôl bod â nifer o uwch rolau arwain yn y sector technoleg ddigidol, Arthurly ym mis Medi 2018 ac i ddechrau roedd yn gweithio gyda chleientiaid ar y safle. Gyda chleientiaid yng Nghymru, Llundain ac yn fyd-eang, mae Arthurly yn arbenigo mewn trawsnewid digidol, dylunio a datblygu meddalwedd menter, ac arloesi cynhyrchion. Bydd y symudiad i Springboard, meddai Stuart yn “darparu’r hyblygrwydd a’r cymorth sydd ei angen i gefnogi ein ehangiad a’n twf parhaus. Mae hefyd yn fywiocaol bod yn rhywle lle mae busnesau a gweithwyr proffesiynol sy’n meddwl yr un fath â ni.”

Meddai Marc Edwards, Cyfarwyddwr Gwerthu gyda Broadway,“Gydag uchelgais cryf i ehangu ein rhwydwaith presennol yn Sir Fynwy ar draws Cymru, roedd Broadway eisiau agor ein swyddfa gyntaf yng Nghymru. Mae’r mynediad hawdd o Springboard i Sir Fynwy, y rhwydwaith rheilffyrdd a’r draffordd, ac agwedd hawdd delio â nhw y sawl sy’n gweithio yma yn gwneud Springboard yn lle perffaith i ni lansio ein taith ar draws Cymru.”

 

 

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes gydag Economi a Mentergarwch Torfaen, “Mae gennym gyfleusterau gwych yma yn Springboard sydd wedi ei ymrwymo i ddarparu gwasanaethau deor rhagorol i fusnesau technoleg uchel, twf uchel. O ystyried cyflymder twf y diwydiant technoleg yn ne Cymru, mae Springboard mewn lleoliad perffaith i helpu i feithrin a chefnogi’r sector hwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod gweithredol ar gyfer Economi, Sgiliau ac Adfywio gyda Chyngor Torfaen “Rwyf wrth fy modd bod Springboard wedi croesawu tri thenant newydd yn ddiweddar, ac rwy’n siŵr y byddant yn ffynnu yn y ganolfan. Rwy’n dymuno pob lwc iddyn nhw.”

Mae Springboard yn cynnig bron i 2,500 medr sgwâr o swyddfeydd modern, o ansawdd uchel dros 3 llawr gyda mynediad at linell rhyngrwyd yr adeilad. Mae gan yr adeilad 35 o unedau busnes o amrywiol faint ynghyd ag opsiynau desg boeth, cyfleusterau cyfarfod, ystafell y bwrdd a mannau trafod. Mae gan denantiaid fynediad hefyd at le storio beiciau, ystafell gawod, ceginau cyffredin a pharcio am ddim.

Mae gwasanaethau cymorth busnes yn cynnwys derbynfa wedi ei staffio’n llawn a thîm rheoli ar y safle.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Springboard yn Economi a Mentergarwch Torfaen.  

Ffôn: 01633 647800

Ewch i www.southwalesbusiness.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 24/02/2020 Nôl i’r Brig