Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20 Chwefror 2020
Meet your business neighbour

Ar ddydd Mawrth 4ydd Chwefror 2020 cafodd busnesau o Dorfaen a Chasnewydd, ynghyd ag aelodau o Lais Busnes Torfaen, gyfle i fwynhau noson o rwydweithio gyda’r bwriad o greu partneriaethau busnes agosach ar draws y siroedd.

Cynhaliwyd y digwyddiad a drefnwyd gan Economi a Mentergarwch Torfaen a Datblygiad Economaidd Casnewydd, yn Rodney Parade, Casnewydd.

Daeth dros 100 o bobl busnes o amrywiaeth o sectorau i gymryd mantais o gyfle am ddim i gyflwyno’u busnesau i’w gilydd trwy rwydweithio anffurfiol ac wedi ei hwyluso, a bwffe.

Hwn oedd yr ail ddigwyddiad Cwrdd â’ch Cymydog Busnes a gynhaliwyd gan Economi a Mentergarwch Torfaen, Cyngor Torfaen ac mae’n dilyn menter lwyddiannus gyda Blaenau Gwent yn 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen: “Mae rhoi cyfleoedd i helpu i ffurfio perthnasau busnes ar draws ffiniau sirol yn gam cadarnhaol tuag at gryfhau ein heconomi leol.  Rwy’n siŵr y bydd mentrau llwyddiannus ar y cyd fel y rhain yn helpu i adeiladu a gwneud y mwyaf o frwdfrydedd ac ymrwymiad busnesau yn y rhan yma o dde ddwyrain Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Roedd hwn yn ddigwyddiad ardderchog gyda chymaint o bobl yno ac roedd yn wych cwrdd â chynifer o bobl sy’n cynrychioli ein busnesau anhygoel yng Nghasnewydd a Thorfaen.  Mae cydweithio gyda’n cymdogion a chyflwyno busnesau i’w gilydd, yn gwneud synnwyr perffaith gan ein bod ni i gyd yn rhannu’r un uchelgais i helpu cyflogwyr i ffynnu, hybu’r economi leol a gwella cyfleoedd am swyddi i’n trigolion.”

Diwygiwyd Diwethaf: 20/02/2020 Nôl i’r Brig