Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19 Chwefror 2020
FishChips20-0032

Cafodd Clwb Busnes Torfaen, un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal ddechreuad da i galendr 2020 gyda digwyddiad llwyddiannus i recriwtio aelodau. Fe wnaeth dros 45 o bobl fusnes fwynhau noson o rwydweithio a physgod a sglodion nos Iau 30 Ionawr ym Mwyty Page’s Fish & Chips, Cwmbrân.

Dywedodd Cadeirydd Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus, Rheolwr Bartner yng nghwmni cyfreithiol Everett, Tomlin Lloyd & Pratt a gynhaliodd y digwyddiad “Mae wedi bod yn bleser pur croesawu cymaint o bobl a busnesau i’r digwyddiad heno. Rydym yn falch iawn o weld nifer o aelodau newydd yn ymuno â ni, ac mae llawer o'n haelodau presennol eisoes wedi adnewyddu eu haelodaeth. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous arall i Lais Busnes Torfaen. "

“Mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod Andrew Evans o Gwmni Cyfrifwyr ac Ymgynghorwyr Treth o Green & Co yng Nghwmbrân yn ymuno â Phwyllgor Llais Busnes Torfaen. Bydd Andrew, heb os, yn ased go iawn.”

Meddai Andrew “Ar ôl bod yn aelod ac yn un o fynychwyr Llais Busnes Torfaen ers cryn amser, mae’n bleser gennyf dderbyn rôl ar y pwyllgor ac rwyf yn edrych ymlaen at chwarae mwy o ran gyda busnesau yn Nhorfaen.”

Mae Llais Busnes Torfaen yn croesawu busnesau ar ba bynnag gam y maen nhw, yn cynnwys busnesau newydd, a busnesau sydd wedi'u hen sefydlu a hynny ar draws nifer o sectorau. Gall busnesau o Dorfaen, busnesau o bob cwr o dde ddwyrain Cymru ac o ymhellach i ffwrdd ymuno, mae yna groeso i bawb. Gall aelodau newydd ymuno am £48.00 yn unig am aelodaeth flynyddol sy'n cynnwys dau le ym mhob un o'r digwyddiadau chwarterol. Mae'r rhain fel rheol yn cynnwys rhwydweithio, bwffe a siaradwyr gwadd.

Ewch i www.southwalesbusiness.co.uk i gael gwybodaeth bellach ac i ymuno

 

Diwygiwyd Diwethaf: 19/02/2020 Nôl i’r Brig