Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14 Chwefror 2020
vitalize radio (2)

Ffurfiwyd partneriaeth newydd rhwng ‘Vitalize Radio’ yn Nhorfaen a Chymunedau am Waith/ + Torfaen.

Gan ddefnyddio’r radio fel llwyfan, gall drigolion ddysgu mwy am y cyfleoedd gwaith lleol diweddaraf, a’r cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael iddynt. 

Daw'r bartneriaeth â sioe newydd awr o hyd, i Vitalize Radio, lle bydd aelodau o'r timau Cymunedau am Waith / Cymunedau am Waith a Mwy yn fyw ar yr awyr i drafod amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig â gwaith a'r gefnogaeth sydd ar gael trwy amrywiol fentrau cyflogadwyedd. 

Bydd y sioe gyntaf yn mynd yn fyw am 11am, ddydd Gwener 21 Chwefror, a bydd yn trafod:

 • Gwybodaeth am GaW/ CaW+
 • Clybiau gwaith a sut i gael hyd i un
 • Y cymorth sydd ar gael i ddychwelyd i fyd gwaith
 • Cwestiynau byw drwy gyfryngau cymdeithasol – @cfwplustorfaen ar Facebook a Twitter
 • Cyfleoedd i wirfoddoli
 • Cyfleoedd hyfforddi pwrpasol
 • Hunangyflogaeth a chyllid

Dywedodd Dan Williams, Sylfaenydd a Rheolwr Datblygu Vitalize Radio, 'Rydym yn gyffrous i weld beth fydd tîm CaW + yn dod ag ef i Vitalize Radio yn eu sioe yn llawn gwybodaeth i drigolion Torfaen, i'w helpu i ddod o hyd i hyfforddiant, lleoliadau gwaith a'r gefnogaeth sydd ar gael i'r rheini sy'n dymuno dechrau eu busnes eu hunain.

Rydym hefyd yn gweithio'n galed iawn yma yn Vitalize Radio i ddatblygu gorsaf Radio Ysgol, gan weithio ochr yn ochr ag ysgolion a cholegau o bob rhan o Dorfaen, yn ogystal â phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar hyn o bryd. 

Gallwch wrando drwy’r canlynol:

 • Gwefan Radio Vitalise
 • Ap Radio Vitalize
 • Seinydd Clyfar (Dywedwch “Alexa, play Vitalize Radio on TuneIn”)
 • Setiau Teledu Clyfar (Ewch i ap TuneIn a chwilio am Vitalize Radio)

I gael mwy o wybodaeth am Gymunedau am Waith/Cymunedau am Waith a Mwy, ewch i’r: WefanFacebookTwitter

Diwygiwyd Diwethaf: 20/04/2021 Nôl i’r Brig