Academi gwallt a harddwch yn agor ei drysau yng Nghwmbrân

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5 Chwefror 2020
MAC ED

Ddydd Llun (03/02/2020), croesawodd Cyngor Torfaen lansiad Academi Mac-Ed Training, academi achrededig yn agos i Hyfforddiant Torfaen, Springvale, Cwmbrân.

Mae’r busnes yn eiddo ar y cyd i’r cyfarwyddwyr Emma Macmillan o Gwmbrân ac Alison Edwards o Gasnewydd. Mae gan y ddwy brofiad helaeth wrth ddysgu trin gwallt a therapi harddwch yn y sector Addysg Bellach, ynghyd â’u bod wedi bod yn berchen o’r blaen ar salonau yn y diwydiant gwallt a harddwch.

Bydd yr academi yn cynnig cymwysterau VRQ a NVQ sy’n arbenigo mewn gwallt, harddwch a thechnoleg gewynnau, ar y cyd gyda VTCT, corff dyfarnu a gydnabyddir yn fyd-eang.

Hefyd bydd yn cynnig cyrsiau byrrach mewn trin croen, codi amrannau a lliw haul ynghyd â chyrsiau gwallt sy’n cynnwys steil gwallt o’r dyddiau a fu, technegau lliwio arbenigol, tynnu gwallt a chyrsiau torri gwallt.

Bydd y cyrsiau i gyd ar gael i steilyddion a therapyddion sydd wrth eu gwaith eisoes, yn ogystal ag unigolion sydd am weithio yn y diwydiant gwallt a harddwch.

Mae Hyfforddiant Torfaen, Cymunedau i Waith ac Economi a Mentergarwch Torfaen i gyd wedi gweithio gyda Mac-Ed Training, gan ddarparu cefnogaeth broffesiynol i sefydlu busnes, cyngor ac arian i gynorthwyo i gael ac addasu’r adeilad.

Bydd cyfalaf ac yswiriant busnes yn helpu i ddatblygu’r fenter a rhoddir cefnogaeth er mwyn annog ei gynaliadwyedd.

Bydd y fenter newydd hefyd yn cydweithio gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen i gynnig cyrsiau byr am ddim mewn technegau Plethu a Gofal Croen.

Dywedodd Emma, ‘Rydym ni’n dwy yn athrawon proffesiynol ac mae gennym ni lwyth o brofiad ond rydym am agor ein drysau a’n hyfforddiant i bawb.  Dyma pam rydym ni wedi dewis cynnig cyrsiau hwyliog ochr yn ochr â’n cyrsiau cymwysterau proffesiynol.  Mae gallu addysgu pobl sy’n cynnwys pobl broffesiynol o’r radd flaenaf a’r rheiny sy’n dechrau mewn gwallt a harddwch, iddyn nhw ddefnyddio’u gallu yn y salon neu yn y cartref, yn freuddwyd’.

Dywedodd Alison, ‘Mae’r gefnogaeth gan Gyngor Torfaen wedi bod yn anhygoel ac wedi gwneud ein llwybr busnes yn llawer mwy pleserus. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â nhw i gefnogi pobl i gael y sgiliau yn barod iddyn nhw chwilio am waith yn y diwydiant’.

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio, y Cyng. Richard Clark, 'Mae’r fenter newydd yma wedi dangos y bartneriaeth wych sy’n bodoli ar draws y Cyngor i gyd i sefydlu busnesau o'r fath.

Hoffwn ddymuno’n dda i Alison ac Emma ar gyfer y dyfodol ac rwy’n hyderus y bydd y busnes yma’n mynd o nerth i nerth'.

Am wybodaeth am y cwrs ewch i’r wefan www.mac-edtraining.co.uk neu dilynwch nhw ar Facebook: @Training.Mac.Ed

Diwygiwyd Diwethaf: 05/02/2020 Nôl i’r Brig