Newidiadau i wasanaethau llyfrgelloedd Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Y diwrnod olaf i ymweld ag un o lyfrgelloedd Torfaen i fenthyca llyfrau a defnyddio gwasanaethau eraill fydd dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr.

Bydd adeiladau llyfrgelloedd Torfaen i gyd ar gau i’r cyhoedd o ddydd Llun 21ain Rhagfyr.

Fel yn ystod y cyfnod clo diwethaf, bydd gwasanaeth Cais a Chasglu ar gael ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 2pm Lyfrgell Cwmbrân yn unig.  I ddefnyddio’r gwasanaeth yma ffoniwch 01633 647676.

Bydd y gwasanaeth Llyfrgell Gartref hefyd yn parhau i gwsmeriaid sy’n gaeth i’r tŷ.

Cymerwyd y penderfyniad fel y gall staff y llyfrgelloedd gael eu symud i gefnogi gwasanaeth Profi,  Olrhain a Diogelu (POD)  y cyngor.

Dywedodd y Cyng. Joanne Gauden, aelod gweithredol Torfaen â chyfrifoldeb am y Gwasanaeth Llyfrgelloedd: “Mae’r gwasanaeth POD yn flaenoriaeth i’r cyngor, ac mae gwaith y gwasanaeth i sicrhau ynysu yn hanfodol er mwyn lleihau nifer yr achosion o drosglwyddiad COVID-19 yn y gymuned i warchod iechyd trigolion.”

“Gall ein staff llyfrgelloedd gael eu hailddosbarthu’n gyflym ac mae ganddyn nhw’r sgiliau i gefnogi gwaith olrhain a fydd yn sicrhau ein bod yn cysylltu â thrigolion mewn ffordd broffesiynol ac effeithlon.” 

Bydd y penderfyniad i ailddechrau’r gwasanaeth llyfrgell yn cael ei wneud yn unol â chynllun rheolaeth coronafeirws Llywodraeth Cymru sydd wedi gosod Cymru o dan gyfyngiadau lefel pedwar o 28ain Rhagfyr ymlaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/12/2020 Nôl i’r Brig