Athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa'n ennill gwobr fawreddog

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020
award

Mae athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa newydd ennill 'Athro’r Flwyddyn' yng Ngwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru 2020 a ddigwyddodd ar ddydd Sul 29ain Tachwedd.

Roedd Stacey Harris, sy’n dysgu Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Coed Efa yn un o’r tri yn y rownd derfynol yng nghategori 'Athro Ysgol Gynradd y Flwyddyn' ar ôl cael ei henwebu am y wobr gan rieni a theuluoedd am ei hymrwymiad i ddysgwyr a theuluoedd a’u brwdfrydedd dros addysgu. 

Mae Gwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru yn digwydd pob blwyddyn ac maen nhw’n anrhydeddu gorchestion athrawon ledled y wlad sy’n hyrwyddo llwyddiant mewn addysg, ac yn dangos yr ymroddiad ac ymrwymiad pennaf wrth wneud hynny.

Mae Miss Harris wedi bod yn dysgu yn ysgol Coed Efa ers 10 mlynedd, ac yn yr amser hwnnw, mae hi wedi gallu creu gweledigaeth ysbrydoledig ar gyfer dysgwyr a’u teuluoedd, ac yn rhannu hyn gyda thîm arweinyddiaeth y Ffederasiwn ehangach a chyd-athrawon.

Dywedodd Miss Harris, 'Mae’n anrhydedd bod yn rownd derfynol Gwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru.  Mae’n anrhydedd gweithio gyda’r plant a’r staff yn ein Ffederasiwn pob dydd.'

'Rwy’n hynod ddiolchgar i’m cydweithwyr, dysgwyr a’u teuluoedd am y gefnogaeth anhygoel yn ystod y broses feirniadu a thu hwnt. Mae staff yn ein Ffederasiwn, a ledled Cymru, yn fy ysbrydoli pob dydd.'

'Buaswn i ddim yn athro ac yn berson yn yr un ffordd heb ein bod ni’n gweithio ar y cyd, yn cefnogi’n gilydd a rhannu syniadau. Mae dysgu’n llawer mwy na swydd i fi; mae’n golygu ffurfio bywydau pobl ifanc mewn ffordd bositif pob dydd.'

Dywedodd George Taverner sydd yn nosbarth Miss Harris: “Mae Miss Harris yn athro ardderchog ac rwy’n teimlo’n hapus ac yn falch ohoni. Mae Miss Harris yn haeddu’r wobr.  Mae hi'n frwdfrydig ac yn gwneud ei gorau pob tro i roi gwên ar wynebau pawb.  Gallwn i ddim gofyn am athro gwell.”

Dywedodd Paul Keane, Pennaeth Gweithredol Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Cymunedol Ffordd Blenheim a Choed Efa: 'Rydym wrth ein bodd ac yn falch iawn bod Miss Harris wedi ennill gwobr Athro’r Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru 2020.'

'Mae Miss Harris yn athro, cydweithiwr ac arweinydd hynod dalentog yn ein hysgol ac mae’n ysbrydoli ei dosbarth a’n cydweithwyr pob dydd gyda’i sgiliau, angerdd a brwdfrydedd parhaus.  Mae hi’n haeddu ennill y wobr yma sy’n dyst i’w sgiliau, angerdd a gweledigaeth am ei disgyblion a’r Ffederasiwn ehangach a theuluoedd.

Dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen dros Addysg, y cynghorydd Richard Clark, ‘Hoffwn longyfarch Stacey ar ennill y wobr fawreddog yma. Mae Stacey’n enghraifft wych o athro sy’n mynd yr ail filltir i’r disgyblion ac mae’r wobr yma’n gydnabyddiaeth o’i gwaith caled ac ymroddiad trwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod ei disgyblion yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

‘Rydym ni’n aml yn cydnabod athrawon sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n bywydau. P’un ai yw hynny trwy helpu disgyblion i gael hyd i’w lleisiau, rhoi cyfarwyddyd neu eu rhoi ar ben ffordd; mae athro yn chwarae rôl mor ddylanwadol wrth ffurfio bywydau pobl ifanc.' 

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022 Nôl i’r Brig