Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Mae’r Ystafelloedd Te sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, yn edrych ymlaen at groesawu eu cwsmeriaid yn ôl. Mae’r Caffi yn ailagor ar ddydd Mawrth 1af Medi o 10am a bydd yn gweini bwydlen lai i fwyta i mewn neu i fynd allan, a fydd yn cynnwys rholiau brecwast tan 11:30am, brechdanau a brechdanau wedi’i tostio a detholiad o gacennau, ynghyd â’ch hoff luniaeth.

Mae’r seddau wedi eu had-drefnu i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol ac mae gan diroedd y ganolfan dreftadaeth ddigon o seddau yn yr awyr agored a mannau dan do i gwsmeriaid fwynhau eu lluniaeth a’r golygfeydd ar draws Mynydd Coity.

Yr oriau agor fydd 10am – 3pm gyda golwg ar ddychwelyd i oriau agor arferol cyn gynted ag y bo modd. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar Ymweld â Blaenafon neu Gemini Catering ar dudalen Facebook Canolfan Dreftadaeth Blaenafon.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig