Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.

Bydd y Caffi Treftadaeth yn ailagor i gwsmeriaid ddydd Mawrth 1 Medi, tra bydd arddangosfa Canolfan Treftadaeth y Byd, y siop anrhegion a’r Ganolfan Croeso yn ailagor ddydd Mawrth 8 Medi. 

 Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, aelod gweithredol dros yr economi, sgiliau ac adfywio: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i'r Ganolfan Treftadaeth er mwyn iddynt allu mwynhau'r cyfleusterau sydd ar gael, gan gynnwys Arddangosfa 'Stori Blaenafon', siop anrhegion, canolfan croeso sydd wedi'i stocio'n dda, a'r Caffi Treftadaeth gyda golygfeydd ysblennydd dros Fynydd Coity.

"Mae staff am wneud eich ymweliad mor ddiogel a phleserus â phosibl, felly mae mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi'u rhoi ar waith gan gynnwys system un ffordd, ac mae hylif diheintio dwylo ar gael drwy'r adeilad cyfan. Bydd toiled ar gael hefyd i gwsmeriaid ei ddefnyddio."

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, Hyrwyddwr Treftadaeth y Byd Blaenafon: "Mae ailagor y Ganolfan Treftadaeth yn raddol yn newyddion gwych. Mae gan Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gymaint i'w gynnig i ymwelwyr, ac mae hanes yr ardal yn ddiddorol iawn.

"Edrychwch ar wefan Visit Blaenavon i gynllunio eich diwrnod yn Safle Treftadaeth y Byd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r ardal."

Bydd yr Ystafell Ysgol Fictorianaidd a’r Ystafell Ffilm yn aros ar gau am amser, ond gall ymwelwyr fwynhau 'Stori Blaenafon' sy'n adrodd hanes Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a'i bwysigrwydd, a arweiniodd at roi Statws Safle Treftadaeth y Byd iddo.

Am ragor o wybodaeth am Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon ewch i www.visitblaenavon.co.uk, ffoniwch 01495 742333 neu e-bostiwch Blaenavon.tic@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 25/08/2020 Nôl i’r Brig