Gwneud cludiant ysgol yn ddiogel

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21 Awst 2020

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, rydym yn gwybod bod gan rieni a gofalwyr lawer o gwestiynau am sut all eu plant ddychwelyd i’r ysgol yn ddiogel wrth ddefnyddio cludiant ysgol a ddarperir gan y cyngor.

Bydd cludiant ar gael, ond rydym yn annog rhieni a gofalwyr i fynd â’u plant i’r ysgol drwy gerdded neu feicio. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl lwybrau cludiant yn rhedeg fel bod pawb sydd wedi gofyn am gludiant yn ei gael. Oherwydd y sefyllfa Covid-19, efallai y bydd newidiadau gweithredol i lwybrau neu gerbydau ond bydd rhieni a gofalwyr yn cael eu hysbysu o’r newidiadau.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Efallai y bydd cludiant ysgol eich plentyn yn edrych yn wahanol pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol eleni, felly byddai’n wych pe gallai rhieni a gofalwyr baratoi eu plant ymlaen llaw. Mae asesiadau risg llawn wedi eu gwneud ar gyfer pob llwybr er mwyn i ni allu ei gwneud mor ddiogel ag y bo modd i’r plant a’r staff. 

“Diogelwch y plant a’r staff yw’r flaenoriaeth uchaf. Dyna pam rydym wedi gweithio’n agos ag ysgolion ac wedi gwneud yn siŵr bod ein cludiant ysgol yn dilyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.”

Ar gyfer y disgyblion hynny sydd eisoes yn derbyn cludiant ysgol am ddim, neu’r sawl lle mae trefniadau newydd wedi eu rhoi ar waith ar gyfer mis Medi, bydd y llwybrau cludiant ysgolion prif ffrwd yn parhau i weithredu fel yr oeddynt cyn y pandemig COVID-19.

Os nad oedd cludiant wedi ei ddarparu eisoes, neu os nad ydych yn derbyn cadarnhad bod eich plentyn wedi cael sedd am ddim ar gludiant ysgol erbyn 31ain Awst 2020, cysylltwch ag ITU@torfaen.gov.uk

Rhagor o wybodaeth am gludiant ysgol a gweld y Cwestiynau Cyffredin diweddaraf.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 21/08/2020 Nôl i’r Brig