Oedolion sy'n Ddysgwyr yn Dathlu TGAU

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21 Awst 2020

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen yn falch iawn gyda chanlyniadau TGAU eleni a llwyddiant anhygoel ein dysgwyr ôl-16 sy’n oedolion.

Mae ein hadrannau TGAU Saesneg a Mathemateg wedi gweld canlyniadau eithriadol ac mae llawer o’n dysgwyr wedi cael y graddau sydd eu hangen i symud ymlaen ar eu llwybr gyrfa.

Meddai’r Cynghorydd Jo Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: ‘Rydym yn falch bod ein dysgwyr wedi gwneud cynnydd rhagorol, gyda llawer o enghreifftiau o lwyddiant mawr. Hoffwn yn bersonol longyfarch holl ddysgwyr TGAU Saesneg a Mathemateg Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen, ynghyd a’r staff ymroddedig am eu gwaith caled.

‘Gyda’r holl bwysau y mae dysgwyr wedi delio ag o dros y 6 mis diwethaf, maent wedi wynebu’r her ac wedi gwneud yn well na’r disgwyl, ac rwy’n dymuno llwyddiant parhaus iddynt yn y dyfodol.

‘I unrhyw un sydd wedi ei ysbrydoli i ddysgu ac sy’n meddwl am eu dyfodol, hoffwn ddweud nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddychwelyd i addysg.’

Mae cofrestru ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg nawr ar agor ac mae arbenigwyr cwricwlwm ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener i drafod opsiynau. Ffoniwch 01633 647647, ebostiwch Power.station@torfaen.gov.uk neu ewch i Facebook www.facebook.com/TorfaenACL

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig