Dysgwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20 Awst 2020

Heddiw, mae dysgwyr ledled Torfaen wedi bod yn derbyn eu canlyniadau TGAU, a fydd yn eu rhoi ar y llwybr i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Derbyniodd ysgolion y graddau TGAU terfynol a bydd disgyblion yn cael canlyniadau a fydd naill ai’r radd orau o’u graddau a gyfrifwyd neu raddau’r ganolfan asesu.

Ni fydd unrhyw ddisgyblion yn derbyn canlyniad sydd wedi ei israddio gan y broses safoni.

Meddai’r Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol ar gyfer Addysg: ‘Mae myfyrwyr heddiw wedi derbyn y radd TGAU uchaf allan o’r radd a gyfrifwyd, neu eu gradd canolfan asesu, sef y canlyniad gorau i bob disgybl. Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu canlyniadau a nodi’r gwaith caled a wnaethant yn ystod blwyddyn 10 ac 11 i gael y graddau hyn. Ni ddylem anwybyddu’r ymdrech arwyddocaol gan ddisgyblion dros y ddwy flynedd cyn i’r ysgolion gau ac rwy’n dymuno pob llwyddiant i’n pobl ifanc ar eu camau nesaf.

‘Mae’r ddadl genedlaethol ar raddau dros yr wythnos ddiwethaf wedi gwneud hyn yn gyfnod hyd yn oed yn anoddach i lawer o bobl ifanc, ond mae diwrnod canlyniadau hefyd yn garreg filltir fawr i bob person ifanc. I unrhyw ddisgyblion nad ydynt yn sicr ynglŷn â’r cam nesaf iddyn nhw, mae cyngor a chymorth helaeth yn yr ysgolion ac amrediad anferth o gyfleoedd cyffrous i barhau gyda’ch addysg.’

‘Rhaid i mi ddiolch i holl staff ein hysgolion a’r teuluoedd sydd wedi rhoi cymaint o gymorth yn ystod y flwyddyn hynod hon.’

Diwygiwyd Diwethaf: 20/08/2020 Nôl i’r Brig