Cyfrifiaduron a pheiriannau argraffu ar gael i'w bwcio yn Llyfrgelloedd Torfaen o ddydd Llun

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14 Awst 2020

O ddydd Llun 17eg Awst, bydd llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig mynediad i gyfrifiaduron ac argraffu drwy apwyntiad ym mhob un o'r tair llyfrgell.

Llyfrgell Cwmbrân
Dydd Llyn I Dydd Gwener 9.15am - 4.00pm
Dydd Sadwrn 9.15am - 12.15pm

Llyfrgell Pont-y-pŵl
Dydd Mercher 10:15am - 2:15pm
Dydd Gwener 10.15am - 2.15pm
Dydd Sadwrn 9.15am - 12.15pm

Llyfrgell Blaenafon
Dydd Mawrth 10:15am - 2:15pm
Dydd Iau 10:15am – 2:15pm

I gael mynediad i'r cyfrifiadur ffoniwch 01633 647676 a rhoi rhif eich cerdyn llyfrgell i wneud apwyntiad gyda'r llyfrgell o'ch dewis. Oherwydd argaeledd, mae sesiynau’n cael eu cyfgyngu i 30 munud ar hyn o bryd a gellir cadw lle hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

Ar yr adeg hon, defnyddiwch y sesiynau cyfrifiadur ar gyfer anghenion blaenoriaeth megis chwilio am swydd, ffeilio ar gyfer budd-daliadau diweithdra, e-bost ac anghenion argraffu sylfaenol.

Peidiwch â chyrraedd yn gynharach na 5 munud cyn eich apwyntiad, gan y byddwn yn gweithredu gwasanaeth 'cwrdd a chyfarch'.  Bydd disgwyl i chi ddefnyddio'r diheintydd wrth gyrraedd a gadael yr adeilad, bydd pob gweithfan cyfrifiadur yn cael eu glanhau rhwng apwyntiadau.

Dylech gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol tra byddwch chi yn adeilad y llyfrgell.

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 14/08/2020 Nôl i’r Brig