Beyond Perfection yw'r masnachwr diweddaraf i ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 11 Awst 2020

Gemma Davies, o Sebastopol, yw’r masnachwr diweddaraf i sefydlu siop ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae “Beyond Perfection” yn siop trin gwallt i fenywod, ac mae wedi ei lleoli yn Uned 29 y farchnad.

Meddai Gemma Davies, perchennog Beyond Perfection: “Mae wedi bod yn gam mawr agor salon ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Rwyf wedi bod yn trin gwallt am 19 o flynyddoedd, felly mae’n hyfryd cael fy salon fy hun.

“Roedd y cyngor yn gefnogol a chymwynasgar iawn pan wnes i gais am y lle, ac rwyf wedi cael croeso cynnes gan y masnachwyr eraill. Buaswn yn sicr yn argymell Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl i unrhyw un sy’n meddwl am agor busnes newydd. Rwy’n cael amser gwych ac mae gennyf gwsmeriaid gwych felly ni allaf ofyn am unrhyw beth arall.

“Gallwch gael hyd i mi ar Facebook drwy ddilyn Beyond Perfection neu gallwch ffonio 07896 174966. Rwy’n hapus i drafod unrhyw gwestiynau am driniaeth a chostau, ond peidiwch â bod yn swil – galwch heibio a dweud helo.”

Mwy o wybodaeth ar sut i ddechrau masnachu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dilynwch Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar Facebook i gael gwybod y diweddaraf ar gynigion y masnachwyr yno.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/08/2020 Nôl i’r Brig