Torfaen yn derbyn Gwobr Aur am gefnogi cymuned y lluoedd arfog

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6 Awst 2020

Mae cyngor Torfaen wedi ei enwi fel un o enillwyr eleni yng Ngwobrau Aur Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr am arddangos cefnogaeth hynod i gymuned y lluoedd arfog.

Mae Gwobrau Aur Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr yn parhau i dyfu mewn nerth bob blwyddyn a dim ond naw cyflogwr yng Nghymru a oedd ymhlith y 127 a gafodd wobr Aur. I ennill, rhaid i gyflogwyr ddangos eu bod yn darparu deg diwrnod o wyliau ychwanegol gyda chyflog i filwyr wrth gefn a bod ganddyn nhw bolisïau AD cefnogol ar gyfer Cyn-filwyr, Milwyr Wrth gefn, Oedolion-Wirfoddolwyr Llu Cadetiaid a Gwŷr a Gwragedd a Phartneriaid y sawl sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.

Mae’r cyngor wedi chwarae rôl allweddol o ran sefydlu a chynnal Cyfamod Lluoedd Arfog ar gyfer y sir. Mae’r Cyfamod yn addewid, a gymerir gan sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat, eu bod gyda’i gilydd yn cydnabod a deall bod y rhai sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd, i gael eu trin gyda thegwch a pharch yn y cymunedau, yr economi a’r gymdeithas y maent yn eu gwasanaethu gyda’u bywydau.

Meddai’r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd y cyngor: “Fel cyflogwr, mae’r cyngor yn cydnabod yr amrediad eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd gan gyn aelodau’r lluoedd arfog i’w cynnig i’r gweithle. Rydym yn gweithredu i wneud ein polisïau yn gyfeillgar i’r lluoedd arfog ac rydym yn annog ein partneriaid, busnesau lleol a chyflenwyr i wneud yr un peth.

“Rwyf wrth fy modd ac yn falch iawn bod y cyngor wedi derbyn gwobr cyflogwr uchaf y Weinidogaeth Amddiffyn, i gydnabod ein hymrwymiad i’r gymuned lluoedd arfog.”

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y cyngor: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi ennill gwobr Aur, oherwydd rydym yn gweithio’n galed i barchu a rhoi cydnabyddiaeth i’r Lluoedd Arfog. Rydym yn ymroddedig i wneud yr hyn a allwn i helpu milwyr wrth gefn a’u teuluoedd, a gwneud yn siŵr eu bod yn gallu cael mynediad i’r amrediad llawn o gymorth y mae ganddynt hawl iddo.”

Gwybodaeth bellach am Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Diwygiwyd Diwethaf: 06/08/2020 Nôl i’r Brig