Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Bont-y-pŵl a Blaenafon

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth ‘Cais a Chasglu’. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pŵl a Blaenafon i’w gwneud hi’n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau.

Bydd aelodau’r Llyfrgell yn gallu trefnu slot amser i gasglu llyfrau o Lyfrgell Pont-y-pŵl ar ddydd Mercher a dydd Gwener (rhwng 10am-3pm) a bore Sadwrn (rhwng 9am-1pm), ac o Lyfrgell Blaenafon ar ddydd Mawrth a dydd Iau (rhwng 10am-3pm). 

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden,aelod gweithredol ar gyfer yr economi, sgiliau ac adfywio: “Mae gallu cynnig y gwasanaeth ‘Cais a Chasglu’ o’n llyfrgelloedd eraill (pan fyddwn yn lansio mewn cwpl o wythnosau) yn y fwrdeistref yn newyddion rhagorol.

“Hyd yma, mae 769 o gwsmeriaid wedi gwneud cais am 6,720 o lyfrau, sy’n wych. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn rhedeg yn dda iawn o Lyfrgell Cwmbrân, ond rydym yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o drigolion yn defnyddio’r gwasanaeth pan fydd yn lansio ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl.

“Peidiwch ag anghofio, os nad ydych yn hollol siŵr pa lyfr rydych ei eisiau, gofynnwch i’r gwasanaeth llyfrgell ddewis un i chi. Cyn belled â’u bod yn gwybod y genre rydych yn ei hoffi, gallent ddewis ar eich rhan.”

Os hoffech ofyn am deitlau penodol, edrychwch ar gatalog arlein y llyfrgell i bori’r llyfrau sydd ar gael, cyn gwneud cais am eich llyfrau.

Bydd pob cais am y gwasanaeth hwn yn cael eu cymryd yn Llyfrgell Cwmbrân o hyd (drwy ffonio 01633 647676 neu ebostio Cwmbran.library@torfaen.gov.uk, ond bydd eich cais yn cael ei drosglwyddo i’r llyfrgell berthnasol i’w brosesu. Bydd aelod o staff y llyfrgell yna’n cysylltu gyda chi i drefnu dyddiad ac amser i chi gasglu eich llyfrau.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/08/2020 Nôl i’r Brig