Haggles yn ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3 Awst 2020

Roedd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wrth ei bodd yn ailagor ei drysau yn gynharach yn y mis i groesawu cwsmeriaid yn ôl.

Gydag ystod eang o wasanaethau ar gael, mae gan Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl rywbeth i bawb. Bwyd blasus wedi’i bobi, byrbrydau amser cinio, blodau ar gyfer pob achlysur, ffrwythau a llysiau, anrhegion wedi’i personoli, hen bethau a llawer mwy!

Yn gynharach yn y mis, ymunodd Gareth Lane, perchennog Haggles, â masnachwyr ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Mae Haggles yn gwerthu bagiau llaw, gemwaith, watshis, dillad menywod a phlant – y cyfan am brisiau disgownt. Mewn stoc ar hyn o bryd mae Hugo Boss, Timberland, Ted Baker, Ralph Lauren, Calvin Klein a llawer mwy. Mae brandiau’r Stryd Fawr o River Island a Very hefyd ar gael.

Meddai Gareth Lane, perchennog busnes Haggles: “Gan fy mod yn dod o Gwmbrân, rwyf wastad wedi gwybod am Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl, felly wrth chwilio am le i dreialu fy musnes, y syniad oedd rhoi cynnig arni yno. Mae gan fy musnes bresenoldeb arlein eisoes, ond roeddwn eisiau rhoi cynnig ar siop ffisegol. Mae’r farchnad dan do mewn lleoliad da ac rwyf wedi manteisio ar y cyfle i Brofi Masnach y mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ei gynnig i fasnachwyr newydd, sy’n rhoi disgownt ar y rhent i mi am y chwe mis cyntaf. Bydd hyn yn caniatáu i mi dyfu fy musnes a’r sylfaen cwsmeriaid yn y farchnad.

“Buaswn yn argymell i unrhyw un sy’n ystyried cychwyn busnes edrych ar Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Roedd cwblhau’r ffurflen gais yn hawdd, ac mae pawb o’r cyngor wedi bod yn gefnogol iawn, yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar. Rwy’n edrych ymlaen at sefydlu enw Haggles a meithrin ein sylfaen cwsmeriaid.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, aelod gweithredol ar gyfer yr economi, sgiliau ac adfywio: “Mae’n wych croesawu masnachwyr newydd i Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae masnachwyr newydd yn dod â sylfaen cwsmeriaid newydd, ac mae hyn yn wych i’r farchnad dan do, ond hefyd i ganol tref Pont-y-pŵl hefyd.

“Rydym yn dymuno pob lwc i Haggles, ac yn annog trigolion i ymweld â nhw  yn y farchnad dan do i ddangos eu cefnogaeth. Mae’n anodd cychwyn busnes newydd, ac mae Haggles wedi wynebu’r her ychwanegol o gychwyn yn ystod Covid-19, felly beth am siopa’n lleol i’w cadw nhw a’r busnesau eraill yn y farchnad da do i fasnachu.

Rhagor o wybodaeth am sut i gychwyn masnachu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dilynwch Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar Facebook a chael gwybod am y cynigion diweddaraf gan y masnachwyr yno.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 03/08/2020 Nôl i’r Brig