Casgliadau gwastraff gwyrdd i ail-gychwyn o ddydd Llun 4 Mai

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30 Ebrill 2020

O ddydd Llun 4 Mai, bydd casgliadau gwastraff gwyrdd yn ail-gychwyn yn Nhorfaen.

Ar ddechrau’r pandemig Coronafeirws, blaenoriaethodd y cyngor ei wasanaethau gwastraff cyffredinol ac ailgylchu, a arweiniodd at rewi’r gwasanaeth casgliad gwyrdd.

Roedd y penderfyniad hwn oherwydd colli aelodau staff gan fod nifer o’r criwiau gwastraff ac ailgylchu wedi eu cyfarwyddo i warchod rhag y feirws neu wedi hunanynysu oherwydd eu bod yn arddangos symptomau’r Coronafeirws.

Fodd bynnag, mae staff nawr wedi dychwelyd o hunanynysu neu salwch, ac mae’r cyngor wedi adleoli staff o feysydd eraill y cyngor, ac felly gall casgliadau gwyrdd ail-gychwyn.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol Torfaen ar gyfer yr Amgylchedd: “Hoffwn ddiolch i’n criwiau casglu gwastraff ac ailgylchu o bob rhan o’r Cyngor sydd wedi gweithio’n galed i flaenoriaethu ein casgliadau blaenoriaeth. Mae bod ar y rheng flaen yn waith anodd, ac mae’r sefyllfa bresennol wedi gwneud y gwaith yn anoddach fyth.

“Mae’r staff sy’n cynorthwyo’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn dysgu yn y swydd ac felly bydd casgliadau yn cymryd ychydig yn hirach ac ni allwn warantu y bydd pob bin gwyrdd yn cael eu gwagio ar y diwrnod penodol. Os nad yw eich bin gwyrdd wedi ei wagio, ewch ag o’n ôl a’i roi allan eto ar eich diwrnod casglu nesaf. Bydd unrhyw strydoedd a fethir yn cael eu blaenoriaethu ar y diwrnod casglu nesaf a drefnwyd.

“Oherwydd faint o wastraff gwyrdd a ragwelir yn yr ychydig wythnosau cyntaf, ni allwn gasglu unrhyw wastraff gwyrdd ychwanegol a roddir allan i’w gasglu. Ni fydd unrhyw wastraff gwyrdd ychwanegol a roddir y tu allan i’r bin gwyrdd yn cael ei gasglu. Trwy wagio’r bin penodol yn unig, byddwn yn ceisio sicrhau bod y rhan fwyaf o drigolion yn cael casgliad yn ystod y pythefnos nesaf. 

“Gobeithiwn y bydd y cyhoedd yn gallu bod yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadw i fyny gyda chasgliadau ond mae lles ein staff yn bwysig iawn a rhaid i ni gadw at reolau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Yn anffodus, os bydd lefelau absenoldeb staff yn codi eto, efallai y bydd angen rhewi’r casgliad bin gwyrdd unwaith eto, gan y byddwn yn mynd yn ôl i flaenoriaethu casgliadau bwyd, cardbord, ailgylchu a’r biniau caead piws.

“Os hoffech ddangos eich cefnogaeth i’n criwiau gwastraff ac ailgylchu, peidiwch ag anghofio y galwch lawrlwytho un o’n posteri a bod yn greadigol.”

Mae eich calendrau casgliadau gwastraff ac ailgylchu i’w gweld yma.

Mae ein Cwestiynau Cyffredin ar gasgliadau gwastraff gwyrdd i’w gweld yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 30/04/2020 Nôl i’r Brig