Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29 Ebrill 2020
grass

Mae staff yr awdurdod lleol dan bwysau sylweddol oherwydd COVID-19 a bu’n rhaid blaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill. Efallai eich bod wedi sylwi mai un o’r pethau o ganlyniad i hyn yw gohirio torri porfa. Yn y cyfamser, bydd y Cyngor yn parhau i dorri'r gwyrddni yn y parthau lle mae angen gweld yn glir ar y ffyrdd er diogelwch. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwn weld rhai buddion cadarnhaol yn yr amgylchedd, gan fod gohirio torri gwair yn galluogi mwy o amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys blodau gwyllt sy'n gwasgaru hadau dros yr haf, gan roi hwb i fywyd gwyllt lleol a'n lles ein hunain, y mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i'w gwella.

Efallai eich bod eisoes wedi gweld llawer mwy o flodau gwyllt fel llygad y dydd, blodyn y gog, dant y llew a llygad Ebrill ar hyd ymylon y ffyrdd ac mewn parciau lleol. Mae'r rhain i gyd yn darparu bwyd a lloches werthfawr i lawer o wahanol fathau o bryfed, gan gynnwys gwenyn, gloÿnnod byw, chwilod a phryfed hofran - y peilliwr hanfodol sy'n diflannu'n anffodus. Mae adar a mamaliaid bach yn elwa hefyd o'r cynnydd mewn pryfed, yr hadau sydd ar gael a'r cysgod a ddarperir gan blanhigion talach.

Mae blodau gwyllt ar hyd yr ymylon hefyd yn fuddiol i bobl - lleihau llygredd aer, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, lleihau effeithiau llifogydd fflach mewn tywydd sych ac ychwanegu sblash o liw at eich taith hanfodol.

Os ydych chi wedi sylwi ar gynnydd yn y blodau gwyllt ar yr ymylon ar eich llwybrau ymarfer corff, o'ch ffenestr neu'ch gardd, gadewch i ni wybod beth yw eich barn, neu beth am rannu rhai lluniau ar Facebook https://www.facebook.com/groups/522431315138328/ , Twitter @BGTorfaenLNP  neu Instagram @bgandtorfaenlnp    

  

Diwygiwyd Diwethaf: 29/04/2020 Nôl i’r Brig