Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22 Ebrill 2020
Pet owners advised to act responsibly when walking near livestock

Mae cyngor Torfaen yn atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes i fod yn gyfrifol a chadw cŵn ar dennyn bob amser pan fyddant yn cerdded ger da byw.

Wrth i fwy o gerddwyr ddefnyddio llwybrau gwledig lleol yn y pandemig Covid-19, mae’r cyngor hefyd yn annog trigolion i lanhau ar ôl eu cŵn pan fyddant allan gan gynnwys pan fyddant ar dir amaethyddol neu’n agos ato.

Mae da byw, yn enwedig defaid, yn cael eu dychryn gan gŵn sy’n rhedeg ar eu hôl, sy’n gallu achosi straen a niwed corfforol.

Gallent fod yn arbennig o agored i niwed yn ystod y tymor wyna, a gofynnwn i drigolion sicrhau eu bod yn parchu ein ffermydd lleol drwy sicrhau bod cŵn ar dennyn bob amser.

Mae poeni defaid yn drosedd, a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am hyn gysylltu â Heddlu Gwent drwy ffonio 101.

Gall parasitiaid a geir mewn baw cŵn hefyd achosi niwed i dda byw, ac felly hoffai’r cyngor unwaith eto atgoffa trigolion i sicrhau bod unrhyw faw cŵn yn cael ei godi a’i waredu mewn modd cyfrifol wrth gerdded ger ffermydd lleol.

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 22/04/2020 Nôl i’r Brig