Apêl am hen ddeunydd ysgrifennu i helpu i arbed bywydau

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Yr wythnos ddiwethaf, roedd Cyngor Torfaen yn twrio mewn cypyrddau gan chwilio am ddalennau asetad heb eu defnyddio er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Roedd Asetad yn gyffredin ar un adeg ac yn cael ei ddefnyddio mewn uwchdaflunyddion ac i ddiogelu dogfennau neu lyfrau pwysig, ond prin iawn yw ei ddefnydd bellach mewn swyddfeydd modern.

Mae’r dalennau yma nawr yn cael eu troi’n fygydau ar gyfer y GIG gan un o’n trigolion lleol, Dale Snook.

Mae Dale sy’n byw ym Mhont-y-pŵl yn gweithio’n galed gyda’i wraig i gynhyrchu’r mygydau diogelwch a allai arbed bywydau gan ddefnyddio argraffydd 3-D yn ei garej yn ei gartref.  Maen nhw’n cael eu defnyddio mewn cartrefi nyrsio lleol a’r ysbyty sirol er mwyn amddiffyn staff y GIG a’r sector gofal sydd ar reng flaen y frwydr yn erbyn firws covid-19.

Mae Dale, sy’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Gorllewin Mynwy ac sydd nawr yn gweithio fel Uwch Raglennydd, yn segur o’i waith yn ystod yr argyfwng yn dilyn penderfyniad gan ei gyflogwyr, Safran Seats GB, sy’n gwneud seddi i awyrennau yng Nghwmbrân.

Gwelodd gwraig Dale, Emma, sy’n gynorthwyydd dysgu mewn ysgol gynradd leol, ddyluniad ar gyfer fisorau diogelwch ar y we a, rhyngddyn nhw, maen nhw wedi bod yn gweithio ddydd a nos i gynhyrchu’r mygydau ar eu hargraffydd 3-D gartref. 

Rhwng y ddau ohonyn nhw, maen nhw wedi gwneud cannoedd o fygydau sydd wedi mynd i:

  • Ysbyty Sirol Panteg
  • Meddygfa Churchwood
  • Cartref Nyrsio Tŷ Ceirios
  • Cartref Nyrsio Panteg
  • Tal-y-garn
  • Meddygfa Blaenau
  • Elusen Eglwys Gateway
  • Gweithwyr allweddol unigol

Dywedodd Dale: “Pan rydych chi’n clywed am y risgiau sylweddol mae ein gweithwyr rheng flaen yn eu cymryd er mwyn gwneud eu gwaith hanfodol ac yn gwrando ar y gwahaniaeth y maen nhw’n gwneud, mae gennych ddewis.  Gallwch naill ai barhau i wrando, neu geisio gwneud rhyw gyfraniad, boed hynny’n fach neu’n fawr. Mae angen rhagor o ddeunyddiau arnom ni er mwyn bodloni’r galw am  y mygydau.”

Mae chwaer Dale, Kathryn, a’i gŵr hefyd wedi ymuno yn y gwaith, gan argraffu penrwymynnau er gwaethaf eu hymrwymiadau gwaith eu hunain.

Dywedodd Kathryn, sy’n athrawes yn Ysgol Gorllewin Mynwy; “Mae ein rhesymau dros gymryd rhan yn syml, roedden ni am helpu gweithwyr allweddol yn ystod yr argyfwng yma.  Rydym yn addysgu, yn ymarfer ac yn pregethu caredigrwydd yn yr ysgol ac roedd hwn yn gyfle i roi geiriau ar waith.”

Mae Safran Seats bellach wedi rhoi ail argraffydd i Dale ac wedi rhoi ffilamentau ac asetad ac mae Dale nawr wedi cysylltu â rhwydwaith ar-lein sydd wedi ei sefydlu ar Facebook i gynhyrchu’r cyfarpar diogelwch.

I roi hen asetad (dalennau rhwymo clir 240 micron), danfonwch e-bost at: Dale.Snook63@GMail.com a fydd yn trefnu i gasglu’r hyn sy’n cael ei roi

Diwygiwyd Diwethaf: 22/04/2020 Nôl i’r Brig