Offeryn Canfod Cymorth Busnes Coronafirws Llywodraeth y DU

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Neithiwr lansiodd Llywodraeth y DU offeryn newydd i ‘ganfod cymorth’ a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu’n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod y pandemig COVID-19.

Bydd yr offeryn hwn ar GOV.UK yn gofyn i berchnogion busnes lenwi holiadur ar-lein syml, a all gymryd munudau i'w gwblhau, ac yna fe'u cyfeirir at restr o'r holl gymorth ariannol y gallent fod yn gymwys i'w dderbyn.

Gellir dod  o hyd i’r offeryn canfod cymorth ar https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 01/05/2020 Nôl i’r Brig