Capital Valley Plastics yn cyfrannu plastig i'r GIG

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020
Production line

Mae Capital Valley Plastics nawr yn chwarae rôl hollbwysig yn yr ymateb i’r pandemig COVID-19.

Wedi ei sefydlu ym 1987, Mae Capital Valley Plastics yn cyflogi 100 o aelodau staff, ac fel rheol yn ailgylchu rhyw 9,000 tunnell o blastig sgrap wedi ei adennill ac yn gweithgynhyrchu dros 10,000 tunnell o nwyddau gorffenedig ar gyfer y diwydiant adeiladu bob blwyddyn.

Yn ystod y pandemig, mae Capital Valley Plastics wedi cyfrannu nifer arwyddocaol o becynnau polythen defnyddiol i ysbyty Neville Hall, a fydd nawr yn cael eu defnyddio i amddiffyn offer meddygol hanfodol, creu mannau wedi eu sgrinio ac i lapio holl PPE halogedig cyn ei waredu.

Meddai Archie Cameron, Ymarferwr Anaesthetig Arweiniol a’r anesthetydd David Brooks, y ddau yn gweithio yn yr Uned Triniaeth Ddwys yn ysbyty Neville Hall, ‘Mae’r staff yn ei ddefnyddio i wneud gorchuddion troli ac maent wedi sgrinio man rhwng dwy theatr, felly maent wrth eu boddau. Ni allaf ddiolch Capital Valley Plastics ddigon, ac mae ei weld yn cael ei ddefnyddio er diogelwch cleifion yn rhagorol.

At hyn, adweithiodd Capital Valley Plastics i gais brys gan un o’u cleientiaid yn Exeter, Rawle Gammon and Baker Building Supplies (un o gwmnïau deunyddiau adeiladu annibynnol mwyaf y De-orllewin) i gynorthwyo gydag adeiladu ysbyty COVID-19 dros dro yn Nyfnaint. O fewn 24 awr, rodd 2 dunnell o haenau polythen wedi eu hanfon, ac yna 9 tunnell arall dros y dyddiau canlynol. Maent hefyd wedi cyflenwi 66 tunnell o bolythene i nifer o brosiectau COVID-19 yn Llundain.

Meddai Roger Phillips, Rheolwr Gyfarwyddwr gyda Capital Valley Plastics, “Hoffwn ddiolch yn bersonol i’r Cynghorydd lleol Alan Jones am ei gyngor ar ddechrau’r pandemig hwn a diolch i Dîm Economi a Mentergarwch Torfaen sydd wedi rhoi amrywiaeth o gymorth busnes i ni. Rydym yn parhau i weithredu’n ddiogel ac o fewn canllawiau’r llywodraeth, ac rydym yn awyddus i wneud unrhyw beth y gallwn i helpu unrhyw brosiectau COVID-19 mewn unrhyw ffordd y gallwn.”

Meddai Arweinydd  Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt, 'Mae Capital Valley Plastics yn gwmni lleol gwych sydd ag enw da am wneud nwyddau dosbarth cyntaf ac am ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu sy’n golygu bod yr hyn maent yn ei wneud yn gynaliadwy ac yn amgylcheddol-gyfeillgar. Maent hefyd yn bobl leol dda gyda ysbryd cymunedol mawr, ac mae hynny i’w weld wrth iddynt ddod ymlaen i helpu i ddarparu ein GIG gyda deunyddiau ar adeg o angen mawr. 

Mae’n wych gweld cwmnïau Torfaen yn arwain y ffordd yn yr hyn maent yn ei wneud, a hyd yn oed yn well eu gweld yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n dangos eu cyfrifoldeb corfforaethol a’u hysbryd cymunedol ar adeg anodd. Da iawn Capital Valley Plastics'.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/04/2020 Nôl i’r Brig