Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020
green heart

Pan fyddwch chi allan yn ymarfer corf ac yn cael rhywfaint o awyr iach, rydym yn gofyn i drigolion ein helpu trwy gymryd eu sbwriel adref a dweud wrthym am unrhyw dipio anghyfreithlon.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae ein staff yn cael eu hailddosbarthu i helpu staff ar y rheng flaen, fel y criwiau casglu gwastraff ac ailgylchu, er mwyn sicrhau ei bod yn gallu cwblhau eu dyletswyddau mewn ffordd ddiogel.  Felly, bydd llai o staff ar gael i wagio biniau a chodi sbwriel.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym yn gwybod ein bod yn gofyn llawer gan drigolion ar hyn o bryd, ond mae’n gyfnod digyffelyb a heriol.

“Rydym yn ceisio cynnal gwasanaethau hanfodol cystal medrwn ni, gan edrych ar yr un pryd ar ôl iechyd a diogelwch ein staff.

“Rydym am i Dorfaen aros mor lân a gwyrdd â phosibl yn ystod y pandemig, ond rydym angen eich help gyda hyn.  Trwy fynd â sbwriel adref gyda chi a defnyddio’ch gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd cymaint ag y medrwch chi, rydych yn rhyddhau staff fel y gallan nhw sicrhau fod gwasanaethau hanfodol yn parhau.”

“Hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd ar yr adeg hon.”

I roi gwybod am dipio, cwblhewch ein ffurflen ar lein yma https://www.torfaen.gov.uk/cy/Forms/Report/Flytipping.aspx

 

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 21/04/2020 Nôl i’r Brig