Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Ebrill 2020
Binmen poster2-page-001

Byddwch yn greadigol a lawrlwythwch ein pum poster i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau eich gwaith celf, cymerwch lun a rhannwch nhw gyda ni trwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol, a dangoswch nhw yn eich ffenestr i ddangos eich cefnogaeth.

Dywedodd y Cyng. Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Y ffordd orau i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr sy’n gweithio’n galed yw aros gartref i atal lledaeniad y Coronafeirws.

“Felly, ein syniad oedd y byddai creu posteri i’n trigolion ifanc i’w lliwio a’u harddangos yn ffordd braf i’n gweithwyr allweddol gael gweld faint yn maen nhw’n ei olygu i ni i gyd yn Nhorfaen. Mae ein gweithwyr, partneriaid sector cyhoeddus, busnesau a phartneriaid trydydd sector a gwirfoddolwyr lleol wedi mynd yr ail filltir yn ystod y pandemig yma, felly mae’n dda cael dangos ein gwerthfawrogiad. 

“Wrth i ni ddechrau ar yr wythnosau nesaf o aros gartref, y cwbl fedrwn ni wneud yw gofyn i bobl gofio pam ein bod ni’n aros gartref.  Rydym ni’n gwybod ei fod yn anodd, ond gyda’n gilydd gallwn achub bywydau trwy atal lledaeniad y Coronafeirws.”

Lawrlwythwch ein posteri yma

I wybod y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws ewch i’n tudalen covid-19 .

 

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 17/04/2020 Nôl i’r Brig