Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20 Ebrill 2020
farm

Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow heddiw wedi cyhoeddi bod eu gweithgareddau poblogaidd Babanod a Phlantos, sydd fel rheol yn digwydd bob dydd Mawrth ar y fferm, nawr yn cael eu cynnal arlein.

Diolch i frwdfrydedd ac angerdd y darparwyr gweithgareddau dan sylw, bydd rhieni/gwarcheidwaid a’u plant nawr yn gallu ymuno gyda a mwynhau amrywiaeth o sesiynau sydd wedi ei datblygu yn arbennig ar eu cyfer.

O ddydd Mawrth nesaf ymlaen, bydd sesiynau ar gael o 10.30am ymlaen drwy dudalen Babanod a Phlantos Gardd Gymunedol Greenmeadow ar Facebook.

Bydd y gweithgareddau yn cychwyn gyda Jibber Jabber (datblygu iaith a chyfathrebu), ac yna Vibe Tots (cerddoriaeth a symud), Kidslingo (cyflwyniad i’r iaith Ffrangeg) a Tots Play (cynnig amrywiol weithgareddau gwych mewn un dosbarth). 

Bydd rhai sesiynau yn fyw, a bydd rhai yn cael eu recordio ymlaen llaw.

Meddai Kate Holly, Rheolwr Masnachol Fferm Gymunedol Greenmeadow, “Mae llawer ohonom yn gwybod faint o her yw darparu hwyl a sbardun i’n plant bach ar y gorau, ac yn y sefyllfa rydym ynddi, mae hyn yn anoddach fyth, gan roi mwy o bwysau ar brif ofalwyr gan na allent ymweld â theulu a ffrindiau. Rydym yn gobeithio y bydd y sesiynau hyn yn helpu i oleuo pethau ac ysgafnhau’r baich!”

I gael rhagor o fanylion, ewch i’r dudalen Facebook https://www.facebook.com/BTTGreenmeadow/

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2020 Nôl i’r Brig