Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Rydym oll yn gwybod o brofiad bod profedigaeth yn anodd dan unrhyw amgylchiadau, felly mae’n bwysig gwybod i ble i droi i gael cymorth.

Mae’r elusen AtaLoss.org yn darparu cyfeirlyfr gwefan o gymorth profedigaeth sy’n gwasanaethu’r DU. Mae’r wefan yn cynnig un lle i bobl chwilio a chael cymorth ble bynnag maent yn byw.

Mae’r wefan hefyd yn rhoi gwybodaeth ar sut i ymdopi gyda phrofedigaeth, sut i gefnogi rhywun sydd wedi colli rhywun, trefnu angladd a’r hynny y gallwch ei wneud os na allwch fynychu, a llawer mwy. Mae dolennau hefyd i lyfrau a gwefannau defnyddiol.

I’r bobl hynny sydd angen cwnsela wyneb i wyneb, mae’r elusen hefyd yn cynnig gwasanaeth arlein o’r enw Griefchat, sy’n galluogi i bobl siarad gyda cwnselydd yn rhad ac am ddim.

Edrychwch ar y wefan i gael rhagor o wybodaeth https://www.ataloss.org/covid-19

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2020 Nôl i’r Brig