Ap Olrhain Symptomau COVID-19

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Mae Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn apelio i’r cyhoedd yng Nghymru lawrlwytho ap Olrhain Symptomau COVID newydd i helpu gydag ymateb y GIG i COVID-19 yng Nghymru.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho o App Store Apple a Google Play o’r dolennau yn covid.joinzoe.com

Gofynnir i bobl ledled Cymru gofnodi eu symptomau dyddiol i helpu i lunio darlun cliriach o sut mae’r feirws yn effeithio pobl. Mae’r ap i bawb, nid yn unig y rhai sy’n arddangos symptomau.

Wedi ei ddatblygu gan ymchwilwyr yn King’s College Llundain a chwmni gwyddoniaeth gofal iechyd, ZOE, mae’r ap Olrhain Symptomau COVID-19 eisoes yn cael ei ddefnyddio gan fwy na 38,000 o bobl yng Nghymru a mwy na 2 filiwn ar draws y DU. Mae pobl yn defnyddio’r ap i olrhain eu hiechyd o ddydd i ddydd ac unrhyw symptomau posibl COVID-19. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr gofal iechyd a gweithwyr ysbyty.

Bydd data o’r ap Olrhain Symptomau COVID-19 yn cael ei rannu bob dydd gyda Llywodraeth Cymru a GIG Cymru.

Bydd gwyddonwyr o Kings College Llundain a’r Databanc Cyswllt Diogel Gwybodaeth Dienw (SAIL) ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddadansoddi’r data i fwydo gwybodaeth i ymarferion modelu ac i ddeall a darogan y sefyllfa sy’n datblygu gyda’r afiechyd yng Nghymru a rhoi syniad cynnar o ble bydd y derbyniadau i ysbyty yn digwydd yn y dyfodol.

Mae’r tîm ymchwil yn King’s College Llundain a ZOE hefyd yn dadansoddi’r data i gynhyrchu goleuni newydd ynglŷn a’r afiechyd.

Mae map rhyngweithiol yn caniatáu i unrhyw un weld dosbarthiad COVID yn eu hardal ar gael yn covid.joinzoe.com ynghyd â diweddariadau gwyddoniaeth aml.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2020 Nôl i’r Brig