Rheoli chwyn ar balmentydd a meysydd parcio 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020

Ddydd Llun 20 Ebrill (os bydd tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail dro o drin chwyn ar droedffyrdd cyhoeddus a meysydd parcio gan ddefnyddio’u technoleg flaengar, y Weed-it, ledled Torfaen ar dir y Cyngor a Thai Cymunedol Bron Afon .

Gan ddefnyddio chwynladdwr wedi ei gymeradwyo, mae chwyn yn cael eu chwistrellu yn ystod tywydd addas. Mae’r dechnoleg yn caniatáu i’r peirianwaith ddod o hyd i wyrddni a chwistrellu hynny’n unig yn hytrach na chwistrellu ar draws ardal helaeth sy’n lleihau risg i bobl, anifeiliaid anwes neu’r amgylchedd. Mae’r cemegyn yn cael ei amsugno a’i ddosbarthu trwy’r planhigyn cyfan ac yn ei ladd.

Mae’r chwynladdwr yn cael ei ddefnyddio ar ffurf deneuedig dim ond gan bobl broffesiynol wedi eu hyfforddi’n briodol heb angen am fenig a gwisg diogelwch i’r wyneb, er bod gweithwyr yn gwisgo menig rhag ofn pan fyddan nhw’n teneuo’r hylif.

Ystyrir fod y gwaith yn hanfodol o safbwynt cyfyngiadau Coronafeirws fel rhan o raglen cynnal a chadw priffyrdd y Cyngor, ac mae gweithwyr y contractwr yn gweithio’n unigol ac yn cael eu rheoli o bell.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/04/2020 Nôl i’r Brig