Gwasanaethu ein cymunedau, casglu eich gwastraff tra'n aros yn ddiogel

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi cyhoeddi y bydd camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau iechyd a lles ei staff yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae’r cyngor wedi cadarnhau’r mesurau ychwanegol yn wyneb y cyfreithiau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i gadw pellter cymdeithasol yn y gweithle lle mae’n rhesymol yn ymarferol.

Yn gynharach yr wythnos hon, gweithredodd y cyngor newidiadau i’w wasanaeth casglu ailgylchu a gwastraff yn unol â’r canllawiau. Mae system gonfoi wedi ei chyflwyno i sicrhau nad yw criwiau yn gorfod eistedd gyda’i gilydd yn y cabiau. 

Meddai’r Cynghorydd Owen, Aelod y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd: “Mae’r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu yn wasanaeth hanfodol i’w gyflenwi yn ystod y pandemig Coronafeirws. Hefyd o bwysigrwydd mawr yw iechyd a lles ein staff. 

“Mae casglu ailgylchu a gwastraff yn hanfodol. Gyda mwy o bobl yn aros gartre rydym wedi gweld y deunydd ailgylchu a’r gwastraff a gasglwn yn cynyddu’n arwyddocaol. Yn wir, rydym wedi gweld cynnydd o 15-20% yn y gwastraff bwyd a roddir allan.

“I gadw ein staff yn ddiogel a sicrhau bod casgliadau yn parhau, rydym wedi gwneud rhai newidiadau. Gall hyn olygu y bydd casgliadau ychydig yn arafach nag arfer felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. Rwyf hefyd eisiau diolch i’r staff gwych sydd wedi dod o feysydd gwasanaeth eraill i ganiatáu i ni wneud y newidiadau pwysig hyn. 

“Rwy’n gwerthfawrogi’n llawn bod hwn yn gyfnod anodd i aelwydydd ond cofiwch y mantra lleihau, ail-ddefnyddio ac ailgylchu. Ar adeg anodd fel hwn mae pob cam bach yn gwneud gwahaniaeth mawr.

“Hoffwn ddiolch i’r trigolion am y geiriau caredig sydd wedi bod yn dod i mewn am y criwiau casglu sy’n parhau i weithio yn ystod y cyfnod hwn. Maent yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn cael effaith wirioneddol ar y gweithlu. Diolch.”

Mae canllawiau llawn Llywodraeth Cymru i’w gweld yn https://gov.wales/taking-all-reasonable-measures-maintain-physical-distancing-workplace

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/04/2020 Nôl i’r Brig