Tai, digartrefedd a COVID-19

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Gwybodaeth gan Shelter Housing

Gweminarau 90 munud am ddim i’w mynychu

 • Dydd Mawrth 14 Ebrill: 6.00pm-7.30pm
 • Dydd Mercher 22 Ebrill: 2.30pm-4.00pm
 • Dydd Iau 30 Ebrill: 9.30am-11.00am

Yn ystod y cyfnod anodd hwn ac wrth i newidiadau cyflym gael eu cyflwyno, hoffem roi cofrestriad blaenoriaeth ar ein gweminar 90 munud newydd i’w chyflwyno drwy Zoom.

Bydd y weminar yn ystyried y pandemig yng nghyd-destun cartrefi gwael eu cyflwr a digartrefedd a nodi’r newidiadau deddfwriaethol yn Neddf Coronafeirws 2020.  Bydd hefyd yn amlinellu’r canllawiau a roddwyd i denantiaid, landlordiaid ac awdurdodau lleol ac yn ystyried materion cysylltiedig, gan gynnwys:

 • Deddf Coronafeirws 2020
 • Canllaw’r llywodraeth ar gyfer tenantiaid
 • Canllaw’r llywodraeth ar gyfer landlordiaid
 • Canllaw’r llywodraeth ar gyfer awdurdodau lleol
 • Ymateb i ddigartrefedd
 • Cymorth Cyfreithiol a materion eraill.

Ar ôl mynychu, byddwch yn gallu:

 • Defnyddio’r gyfraith newydd ar Hysbysiadau
 • Deall y darpariaethau ar gyfer achosion meddiant
 • Adnabod pryd ac i bwy y mae’r canllawiau yn berthnasol

Mae’r weminar yn addas i gynghorwyr tai, staff digartrefedd a thai o’r sectorau statudol, tai cymdeithasol a’r sectorau gwirfoddol. Mae’n gyfle i holi ein hyfforddwr arbenigol Tony Martin a rhannu materion arfer.

Bydd y sesiynau yn rhedeg fel a ganlyn:

 • Dydd Mawrth 14 Ebrill: 6.00pm-7.30pm
 • Dydd Mercher 22 Ebrill: 2.30pm-4.00pm
 • Dydd Iau 30 Ebrill: 9.30am-11.00am

Bydd y weminar yn digwydd drwy Zoom. Nid yw’r llwyfan hwn angen Adobe Flash ac nid oes angen deialu i mewn. Mae Zoom yn defnyddio sain eich cyfrifiadur neu gallwch ddewis un o’r rhifau ffôn a ddarperir a fydd yn eich galluogi i ddilyn y weminar ar y ffôn.

Sut i ofyn am le

Yn y man byddwn yn symud holl gofrestriadau Hyfforddiant Lloches i lwyfan newydd, AccessplanIT. Bydd y cofrestru ar gyfer y weminar hon yn digwydd drwy borth dysgwr AccessplanIT.

Os nad ydych wedi mynychu gweminarau NHAS o’r blaen neu hyfforddiant wedi ei drefnu drwy’r porth AccessplanIT, bydd angen i chi wneud cais i fewngofnodi. I wneud hyn, anfonwch ebost gyda’r teitl ‘cais mewngofnodi porth hyfforddi’ gan nodi eich enw llawn, adran/tîm, enw’r sefydliad a chyfeiriad llawn (y swyddfa arferol) gan gynnwys y côd post at training@shelter.org.uk

Unwaith byddwch wedi cael manylion mewngofnodi gallwch gael hyd i’r weminar drwy roi COVID yn y blwch chwilio ‘gair allweddol’, dewis dyddiad ac amser priodol a gwneud cais am eich lle.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/04/2020 Nôl i’r Brig