Nid yw cathod yn peryg bywyd i bobl

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Bu llawer o sïon ar hyd y lle yn ddiweddar ynghylch cathod yn lledaenu’r Coronafirws, a hoffem dynnu sylw pobl at y cyngor a roddir gan Gymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) sy’n ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy.

Mae Cymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) wedi nodi mai ymysg pobl y lledaenir Covid-19, a hyd yma, nid oes tystiolaeth y gall anifeiliaid anwes ledaenu’r afiechyd.

I ddarllen yr ymateb llawn y BVA cliciwch yma www.bva.co.uk/coronavirus/coronavirus-advice-for-animal-owners/

Nid ydym am i unrhyw un ofidio ac nid ydym am i unrhyw anifeiliaid gael niwed oherwydd newyddion ffug.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2020 Nôl i’r Brig