Cymorth estynedig ar gyfer gofal plant cyn oed ysgol

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020

O ddydd Gwener 10 Ebrill, bydd yr Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, a leolir yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl yn ymestyn ei oriau agor ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus.

Bydd sesiynau ar gael rhwng 8:30 am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer plant 2-4 oed ac ar gyfer uchafswm o 8 plentyn y sesiwn. Gellir archebu gofal plant yn wythnosol.

Bydd y ddarpariaeth yn parhau i fod ar gael dros y Pasg ac wedi hynny, i gynnig cefnogaeth i rieni sy’n hanfodol i’r ymateb i Coronafirws.

Cofiwch fod y gofal plant hwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer gweithwyr allweddol yn unig fel y nodwyd gan lywodraeth y DU:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Addysg a Gofal
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol

Eligibility for pre-school childcare support is:

 • Rhieni sengl sy’n cael eu cyflogi fel gweithwyr allweddol penodol
 • Lle mae’r ddau riant yn cael eu cyflogi fel gweithwyr allweddol penodol

Important Information

 • Parents/carers must bring official photographic identification, NHS ID badge, or a letter from their employer to show they are a key worker with them to initially register their children and every day when they drop their children off – failure to do so will mean we will not be able to accept your children that day. The key workers must bring their child to the setting.
 • Please complete the registration form where you will be asked to share information with us that will ensure we can keep your child safe.
 • You will be asked to nominate a minimum of two people who can pick your child up – in case you cannot. Please ensure anyone you nominate has photographic identification that is government issued like a driving license or a passport, warrant card or NHS photo ID.
 • Children will not need to bring food unless they have specialist dietary requirements – free breakfast and snacks will be available.
 • The setting will be operating a safe secure environment, trying to ensure social distancing guidance.
 • Anybody with symptoms of Coronavirus – a persistent cough and/or high temperature – must not enter the premises, and anybody that displays symptoms during the day will need to be collected.

In order to register your child please contact: EarlyYearsABSHub2@torfaen.gov.uk or call Freephone: 0800 019 6330.

The Garnteg Integrated Children’s Centre is located at Garnteg Primary School, Hillcrest, Garndiffaith, Pontypool, Torfaen, NP4 7SJ.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/05/2020 Nôl i’r Brig