Cymorth Gofal Plant yn yr Ysgol ddydd Sul 5 Ebrill 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Agorodd y cyngor ei bum darpariaeth gofal plant yn yr ysgol i weithwyr allweddol ddydd Sadwrn 4 Ebrill fel y cynlluniwyd. Ychydig iawn o alw oedd ar eu cyfer, felly yfory, byddwn yn gwneud rhai newidiadau pwysig i'r hyn a gynlluniwyd gennym yn wreiddiol.

Dydd Sul 5 Ebrill 2020 byddwn yn agor y canlynol yn unig:

  • Ysgol Gynradd Gymunedol Blenheim Road – Ar agor o 8am i blant oed cynradd y mae eu rhieni’n weithwyr allweddol
  • Ysgol Croesyceiliog – Ar agor o 8am i blant 11-16 oed y mae eu rhieni’n weithwyr allweddol

Os na ddaw plant i’r safle erbyn 11am bydd y safleoedd hyn hefyd yn cau am y dydd.

Ni fydd Ysgol Gynradd Gymunedol Treftadaeth Blaenafon, Ysgol Gynradd George Street ac Ysgol Gynradd Llantarnam bellach yn agor ddydd Sul 5 Ebrill.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/04/2020 Nôl i’r Brig