Cael hyd i'r lladron yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Ar ddydd Mercher 1 Ebrill, o gwmpas 11.38pm, mi wnaeth rhywun dorri i mewn i ddau o’n tryciau yn ein depo yn Nhŷ Blaen. Rydym yn credu mai dau ddyn oedd y lladron, ac maent wedi dwyn un peiriant disg torri Stihl.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y lladrad yma, neu os gwelwch rywun yn ceisio gwerthu eitem debyg, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 111 gan ddyfynnu’r rhif trosedd 2000111166.

O ystyried yr hinsawdd sydd ohoni, mae cerdded i mewn i weld cerbydau wedi eu difrodi a chelfi wedi eu dwyn yn dorcalonnus, a dweud y gwir. 

Mae gweithwyr y cyngor yn gweithio’n eithriadol o galed i gadw’r gwasanaethau rheng flaen yn rhedeg ac nid yw lladron yn dwyn offer sydd ei angen arnom i wneud ein gwaith yn helpu o gwbl.

Rydym yn ddiweddar wedi diweddaru ein teledu cylch cyfyng yn ein depo yn Nhŷ Blaen ac rydym wedi rhannu’r delweddau gyda’r heddlu, felly rydym yn obeithiol y caiff y lladron eu dal a’u herlyn.

Diolch

 

k you

Diwygiwyd Diwethaf: 03/04/2020 Nôl i’r Brig