Ymgynghoriad mannau agored – rydym angen eich barn

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25 Medi 2019
Open spaces

Mae’r cyngor yn paratoi i adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a fydd yn nodi ble y bydd datblygiadau newydd yn mynd am y 15 mlynedd nesaf.

Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae angen edrych ar yr holl fannau agored yn Nhorfaen er mwyn sicrhau fod gennym ddigon, a’u bod o ansawdd digonol i fodloni anghenion ein trigolion.

Gall mannau agored sydd wedi’u cynllunio’n dda a derbyn gofal, helpu i wella iechyd, amgylchedd ac economi ein cymunedau.

Hoffem glywed eich barn am y gwahanol fathau o fannau agored rydych chi a'ch teulu yn eu defnyddio yn Nhorfaen. Bydd hyn yn ein helpu i ddiogelu a gwella'r rhai sydd gennym eisoes a chynllunio ar gyfer y lleoedd newydd y bydd eu hangen arnom yn y dyfodol.

Mae’r ymgynghoriad nawr ar agor ac mae’n cau am hanner nos ar ddydd Sul 13eg Hydref. Cliciwch ar y ddolen yma i gymryd rhan https://getinvolved.torfaen.gov.uk/communications/openspaces/

Diwygiwyd Diwethaf: 25/09/2019 Nôl i’r Brig