Saith coeden wych yn barod i frwydro am y fraint o gael eu coroni fel Coeden Gymreig y Flwyddyn

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18 Medi 2019
old sweet chestnut tree

Mae saith o goed ysblennydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn, Cymru eleni, gan gynnwys un ym Mharc Pont-y-pŵl

Mae cystadleuaeth flynyddol Coed Cadw (Woodland Trust) a’i fryd dynnu sylw at a dathlu coed gorau Cymru. Unwaith eto mae'n cael ei gefnogi gan yr arddwr a'r bersonoliaeth deledu David Domoney.

Fe dreuliodd panel o feirniaid eiddgar a gwybodus oriau yn trafod rhinweddau’r holl goed a enwebwyd, a hynny er mwyn dod o hyd i rai o goed gorau Cymru. Mae saith o goed ar y rhestr fer. Maent i gyd yn drawiadol yn weledol, gyda straeon rhyfeddol.

Rydym yn gofyn i'r cyhoedd fynd ar-lein yn woodlandtrust.org.uk/treeoftheyear i ddewis eu hoff goeden, er mwyn dod o hyd i Goeden y Flwyddyn Cymru 2019. Mae'r rhestr fer lawn, gan gynnwys y straeon coed, isod.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Hoffem ddiolch i Gyfeillion Parc Pont-y-pŵl a enwebodd yr hen gastanwydden bêr ar gyfer Coeden y Flwyddyn.

“Mae’r goeden sydd ym Mharc Pont-y-pŵl tua 400 mlwydd oed, ac o safbwynt ecolegol dyma’r gastanwydden bêr fwyaf diddorol yn y parc oherwydd y boncyff gwag y gallwch gerdded trwyddo.

“Rydym yn annog pawb i bleidleisio dros ein coeden, oherwydd nid yn unig byddai’n ennill teitl Coeden y Flwyddyn, ond byddai hefyd yn derbyn gwobr gofal coed gwerth £1,000. Mae modd defnyddio’r wobr i drefnu archwiliad iechyd gan arbenigwr, darparu deunydd addysgol neu gynnal digwyddiad cymunedol i ddathlu’r goeden.”

Dywedodd David Domoney: “Mae Coeden y Flwyddyn Coed Cadw yn dathlu rhyfeddod a harddwch coed yn ein gwlad. Maen nhw'n rhan mor bwysig o'n dinasoedd a chefn gwlad, nid yn unig am eu harddwch, ond hefyd am y buddion iechyd maen nhw'n eu cynnig i bob creadur byw. Mae dewis un goeden sy'n sefyll allan o'r gweddill yn benderfyniad caled, edrychwch drosoch eich hun. ”

Dywedodd Natalie Buttriss Cyfarwyddwr Cymru Coed Cadw:

“Mae cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Cymru a’i bryd ar amlygu a dathlu ein coed mwyaf rhyfeddol ac arbennig. Mae gennym nifer wych o goed hynafol a llawer o goed trefol nodedig.

“Mae coed ledled y wlad dan fygythiad o gael eu cwympo oherwydd datblygiadau amhriodol. Mae cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Cymru a’i bryd ar helpu i godi proffil coed er mwyn cynnig gwell amddiffyniad iddynt.

“Mae pob un o'n coed ar y rhestr fer yn edrych yn anhygoel ac mae gan bob un ohonyn nhw stori ddifyr i'w hadrodd. Rydyn ni'n siŵr y bydd y cyhoedd yn dangos eu hangerdd ac yn cefnogi eu hoff un.

“Mae gennym ni rai cystadleuwyr cryf ar gyfer coron 2019 a byddem yn annog pobl i bleidleisio i gefnogi eu hoff goeden. Rydym hefyd yn galw ar aelodau o ganghennau Siarter Coed lleol i roi eu cefnogaeth a chefnogi eu hoff goeden. ” 

Yn ogystal â rhoi coed gorau’r genedl ar y map, mae’r gwobrau - gyda chefnogaeth chwaraewyr y People’s Postcode Lottery - yn cynnig gwobr gofal coed o £ 1,000 i’r goeden fuddugol ym mhob gwlad. Gellir gwario hwn ar waith i wella iechyd y goeden, ar arwyddion neu ar gyfer dathliad cymunedol ar gyfer  goeden. Mae yna ddyfarniadau o £500 ar gyfer yr ail safle.

Dywedodd Sanjay Singh, uwch reolwr rhaglenni gyda People’s Postcode Lottery: “Rwy’n falch iawn bod chwaraewyr y People’s Postcode Lottery yn cefnogi’r dathliad hwn o goed mwyaf poblogaidd y genedl. O ryfeddodau botanegol i goed sydd â chysylltiadau hanesyddol neu ddim ond wrth galon eu cymunedau - mae'r rhain yn enghreifftiau gwych o goed sy'n cael eu caru. Rwy'n gobeithio y bydd y gystadleuaeth yn annog mwy o bobl i chwilio amdanyn nhw, eu mwynhau a phleidleisio drostyn nhw."

Mae cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Coed Cadw yn rhedeg yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Bydd gan bob gwlad, diolch i'r bleidlais gyhoeddus, ei hyrwyddwr ei hun a fydd yn cael ei chynrychioli yng nghystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Ewropeaidd 2020.

Cymerwch gipolwg ar y rhestr fer a phleidleisiwch dros eich hoff goeden yn woodlandtrust.org.uk/treeoftheyear. Mae'r wefan ar agor ar gyfer ceisiadau o Ddydd Llun 09 Medi. Mae'r pleidleisio'n cau am hanner dydd ar 27 Medi.

Mae cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn yn cael ei rhedeg i gefnogi Siarter Coed i’r Werin - menter sy'n nodi 10 egwyddor coeden i'w hymgorffori mewn cymdeithas ar gyfer dyfodol lle mae pobl a choed yn gryfach gyda'i gilydd. Darganfyddwch fwy a lleisiwch eich cefnogaeth yn treecharter.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/09/2019 Nôl i’r Brig