Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11 Tachwedd 2019

Mae Cyngor Torfaen eisiau siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr ynglŷn â’u hanghenion am lety.

Mae Deddf Tai (Cymru) Act 2014 yn gofyn i’r Awdurdod Lleol gwblhau Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr pob 5 mlynedd. Mae’r asesiad yn sefydlu a oes gan Dorfaen ddigon o lety i’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr nawr a thros y 15 mlynedd nesaf

Bydd cymryd rhan yn yr asesiad yn ein helpu i benderfynu:

  • A oes gennym ni ddigon o leiniau yn Nhorfaen.
  • A oes angen i ni ddatblygu mwy o leiniau ar y safleoedd presennol.
  • A oes angen safle newydd ac , os felly, ble ddylai hyn fod.

Bydd yr asesiad yn cael ei ddefnyddio i oleuo’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd, sy’n gyfrifol am benderfynu ar ddefnydd tir trwy’r fwrdeistref.                           

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr asesiad, bydd y Swyddog Cyswllt Cymunedau Sipsiwna Theithwyr yn trefnu i ymweld â chi yn eich cartref i drafod eich anghenion presennol am lety ac anghenion eich teulu.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau pob asesiad yw 1af Rhagfyr 2019.

I drefnu asesiad, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cymunedau Sipsiwna Theithwyr Brett Korshaven ar 01495 742998 neu ebost Brett.Korshaven@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 11/11/2019 Nôl i’r Brig