Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 10 Ionawr 2019
Settlement

Mae dosbarth Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen wedi bod yn rhan o astudiaeth a arweinir gan Goleg Prifysgol Llundain yn ymwneud â 'Reading Aloud in Britain Today'.

Mae Sam Duncan, Ymchwilydd Arweiniol yn y Brifysgol, wedi chwilio am gynulleidfaoedd sy’n gweithio o fewn cylch gorchwyl ei hastudiaeth ledled Cymru, Lloegr a’r Alban ac wedi dewis Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen i’w helpu gyda’r astudiaeth.

Mae Reading Aloud in Britain Today (RABiT) yn astudiaeth ddwy flynedd o arferion darllen oedolion cyfoes sy’n dod i ben ym mis Mai 2019. Pwrpas yr astudiaeth yw canfod lle, pam, sut ac a yw oedolion yn darllen yn uchel, neu’n gwrando ar eraill.

Mae Sam wedi siarad gyda detholiad o fyfyrwyr yn y Settlement, Pont-y-pŵl, dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn cael eu hadborth ar bryd, lle a pham y maent yn darllen yn uchel er mwyn cael gwybodaeth i’w hymchwil.

Dywedodd un dysgwr, Helen Jenkins bod darllen yn uchel wedi ei helpu i ddysgu sut i ddefnyddio atalnodi yn gywir. “Mae siarad yn uchel yn caniatáu i mi weld os rwyf wedi rhoi atalnod yn y lle iawn neu, yn bwysicach, yn y lle anghywir. Rwy’n darllen yn uchel ar fy mhen fy hun wrth adolygu fy ngwaith ysgrifenedig o’r dosbarth ac mae wedi cynyddu fy hyder a’m galluoedd yn fawr iawn.”

Dywedodd dysgwr arall Andrew Tudball, "Mae darllen pethau fel Shakespeare mewn grŵp yn hytrach nag ar eich pen eich hun yn llawer mwy o hwyl ac yn eich helpu i ddeall y cyd-destun yn well."

Meddai Carole Murcutt, Cydgysylltydd Sgiliau Hanfodol DCO, "Rydym yn falch bod Dysgu Cymunedol Oedolion wedi cael cyfle i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil hwn a bod aelodau’r dosbarth cyfathrebu wedi medru cyfrannu. Mae’n wych bod eu cyfweliadau nhw nawr yn ffurfio rhan o’r archif genedlaethol yn Amgueddfa Prydain ac ar gael ar gyfer astudiaethau pellach yn y dyfodol.”

Dysgwch fwy am astudiaeth 'Reading Aloud in Britain Today'.

I gael rhagor o wybodaeth am ddosbarthiadau Sgiliau Hanfodol am ddim Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen: Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Defnyddio Rhifau, ffoniwch 01633 647647.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/01/2019 Nôl i’r Brig