Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 10 Ionawr 2019
Pontypool Park

Mae ymgynghoriad ar reoli’r cae rygbi ym Mharc Pont-y-pŵl yn y dyfodol nawr wedi cychwyn.

Mae Parc Pont-y-pŵl yn lleoliad amgylcheddol, hamdden a diwylliannol pwysig yn y dref ac mae’r cyngor eisiau eich barn chi ar gynigion ar gyfer y cae rygbi yn y parc.

Y cyngor sydd berchen ar y Parc ac mae’r cyngor wedi gwneud cyfamod y byddai’n cadw’r Parc ‘at ddefnydd y cyhoedd’. Cynigir bod y gofyniad cyfreithiol hwn yn cael ei newid ychydig bach i roi hyblygrwydd ar sut caiff yr ardal lle mae’r cae rygbi yn cael ei rheoli yn y dyfodol. 

Byddai’r cynigion yn galluogi i’r cyngor weithio mewn partneriaeth gyda Rygbi Pont-y-pŵl Cyfyngedig a rhoi meddiant cyfyngol o’r cae i’r clwb. Byddai hyn yn caniatáu i’r clwb gael mwy o ddylanwad dros y cae rygbi a’r stand a helpu i ddatrys problemau fandaliaeth. Fodd bynnag, bydd gweddill Parc Pont-y-pŵl yn parhau i ddod dan y cyfamod a’i reoli yn unol â hynny er mwyn i bawb gael ei ddefnyddio a’i fwynhau.

Mae’r ymgynghoriad yn cael ei wneud yn unol â Rheoliadau Caeau Chwarae 2015, sy’n broses gyfreithiol bwysig cyn i’r cyngor gymryd penderfyniad i roi prydles i Rygbi Pont-y-pŵl Cyfyngedig. Mae prydles yn rhoi sicrwydd i’r clwb at y dyfodol, gan ganiatáu iddo fuddsoddi yn a gwella cyfleusterau’r cae.

Mae’r ymgynghoriad hwn ar fater penodol rheoli’r Parc a’r cae rygbi. Mae’r cyngor yn deall y bydd Rygbi Pont-y-pŵl Cyfyngedig yn y man yn cyflwyno cais cynllunio i wella’r cae a bydd hyn yn destun ymgynghoriad a phroses gyfreithiol sydd ar wahân yn llwyr i’r ymgynghoriad hwn ar y Caeau Chwarae. 

Meddai Arweinydd Cyngor Torfaen, Anthony Hunt: ‘Rwy’n falch iawn ynglŷn â’r cynnydd sydd wedi ei wneud ers ein cyfarfod o’r cyngor ym mis Gorffennaf. Rydym wedi gweithio’n agos gyda Chlwb Rygbi Pont-y-pŵl i ddyfeisio atebion i faterion cyfreithiol eithaf cymhleth ac mae dechrau’r ymgynghori heddiw yn dangos ein dymuniad i’r clwb aros ym Mharc Pont-y-pŵl.

‘Mae ymateb y cyhoedd wedi cadarnhau’r balchder a’r angerdd sydd gan bobl Pont-y-pŵl tuag at eu clwb. Fel arweinydd y cyngor, rwy’n awyddus bob amser ein bod yn gwrando ar ein trigolion a lle bynnag y bo modd, yn canfod atebion i broblemau. Gall y penderfyniad i aros yn y parc roi'r cyfle gorau posibl i glwb hanesyddol megis Clwb Rygbi Pont-y-pŵl at y dyfodol ac mae’n newyddion da i’r dref.’

Mae’r cyfnod ymgynghori yn chwe wythnos ac fe ddaw i ben am 5pm ar 22ain Chwefror 2019.  I weld dogfennau a gwneud sylwadau ewch i https://getinvolved.torfaen.gov.uk/neighbourhoods/rugbygroundpontypoolparkplayingfield/

Diwygiwyd Diwethaf: 11/01/2019 Nôl i’r Brig