Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9 Ionawr 2019
PlayServicegroup2019

Dechreuodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen 2019 trwy wneud yr hyn maen nhw’n ei wneud orau, sef cynnig sesiynau chwarae a chefnogaeth am ddim i blant ar draws Torfaen.

Cafwyd tri diwrnod o sesiynau seibiant newydd i blant ag anableddau yng Nghanolfan Gymunedol y Ddôl Werdd, gyda sesiynau chwarae ychwanegol yn cael eu cynnig yn Stadiwm Cwmbrân i blant 8 i 12 oed. 

Cofrestrwyd 44 o blant ar gyfer y sesiynau seibiant, ble roedd yna amrywiaeth o oedrannau a galluoedd. Roedd y sesiynau’n rhoi cyfle i’r plant chwarae a chyd-ymweithio a phrofi amrywiaeth o bethau mewn awyrgylch diogel gyda chefnogaeth 1 wrth 1.

Roedd Gwirfoddolwyr Chwarae wrth law i hyrwyddo hwyl gynhwysol a chynnig gweithgareddau atyniadol i’r plant gymryd rhan â nhw.

Denodd sesiynau chwarae Stadiwm Cwmbrân dros 100 o blant bob dydd, ac roedden nhw’n canolbwyntio ar roi cyfle i blant chwarae a gollwng stêm a bod yn gorfforol weithgar mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a oedd yn cynnwys; nofio, pêl-droed, pêl fas, dodgeball a gemau tîm.

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Mandy Owen, "Roedd yn bleser ymweld â’r ddau safle i weld y gwenau ar wynebau’r plant a chymaint yr oedden nhw’n elwa o’r gweithgareddau.  Rwy’n llawn edmygedd o’r safle anabledd, roedd y gefnogaeth a’r ymroddiad gan y gwirfoddolwyr a’r gweithwyr i sicrhau fod pob plentyn a oedd ym mynychu yn cael amser wrth eu bodd yn ysbrydoledig."

Ychwanegodd Julian Davenne, rheolwr y gwasanaeth chwarae, "Dyna dri diwrnod ardderchog i blant yn Nhorfaen, roedd y niferoedd llawer yn fwy na’r disgwyl. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r gwirfoddolwyr a roddodd o’u hamser i gefnogi’r plant, gan roi awyrgylch diogel, wedi ei staffio, i’r plant gael chwarae dros y Nadolig. 

Derbynion ni dipyn o adborth cadarnhaol gan rieni ac ni fyddai’r cyfle hwn yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad yr holl weithwyr a gwirfoddolwyr gwych. Da iawn bawb!" 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/01/2019 Nôl i’r Brig